I denna husförhörslängd står änkan Anna Hansdotter med
på listan över personer med ”sexmansbefattning”.

Vad var en sexman?

I en husförhörslängd har jag stött på en lista på personer under rubriken ”sexmansbefattning”. De kunde tydligen vara både män och kvinnor. Änkan Anna Hansdotter var en av dem i den förteckning jag såg. Vad innebär denna titel?

Svar.I socknarna fanns utsedda ordningsmän, de så kallade sexmännen. De var precis som ordet antyder sex till antalet och var utsedda av sockenstämman. Deras främsta uppgift var att förvalta tiondet, och se till att det som stämman hade bestämt också verkligen genomfördes och efterföljdes.

MYTERNA OM VALLONERNA I SVERIGE

Sexmännen kunde också ha ansvar för underhåll av de kyrkliga byggnaderna, och de hjälpte prästerna med vissa sysslor. Dessutom var de socknens ”skvallertackor” och rapporterade otukt och ogudaktigt leverne till prästen. För att bli vald till sexman, som var ett mycket hedervärt uppdrag, måste man vara en väl betrodd och aktad sockenbo.

Sexmannaämbetet upphörde först när kommunallagen infördes 1862.