Bridgeman/Getty images
Nattvakten i London vakade över invånarna

Vad gjorde nattvakten?

Förr i tiden gick människor varje dag till arbetet för att utföra uppgifter som inte längre finns. Från slutet av 1700-talet bar nattvakterna i såväl Stockholm som i till exempel London blå rock som uniform.

Poliskårer av den typ vi har i dag bilda­des inte förrän på 1800-talet. De ersatte nattvakterna, som sedan medeltiden hade hållit vakt i städerna när portarna var låsta och befolkningen låg och sov.

De första nattvakterna var vanliga medborgare som hade andra yrken på dagtid men turades om att hålla vakt.

Först på 1600-talet blev nattvakt ett heltidsjobb. Arbetsuppgifterna bestod bland annat i att förebygga och varna för eldsvådor, spana efter inbrottstjuvar och låsa in fyllerister över natten.

När gatubelysning infördes i städerna på 1600-talet blev det även nattvaktens jobb att hålla olje­lamporna i gång.

Medeltidens polisstyrka

Från slutet av 1700-talet bar nattvakterna i såväl Stockholm som i till exempel London blå rock som uniform.

Lampan lyser för nattvakten
© Shutterstock

Lyktan lyste upp vägen när nattvakten gick sin runda. Fram till slutet av 1600-talet fanns ingen annan belysning på gatorna.

Nattvakten är en gammal man
© Bridgeman/Getty images

Nattvakten sjöng en vers varje timme. Därmed visste folk vad klockan var, och att han skötte sin uppgift.

Skallra användes för att larma
© Bridgeman/Getty images

En skramla eller klocka användes för att slå larm om det började brinna. Många hus hade lättantändliga halmtak.

Morgonstjärna med taggar
© Bridgeman/Getty images

Vapnet ingav respekt bland fyllon och inbrotts­tjuvar. Samtidigt var det en symbol för nattvaktens auktoritet – som dagens polisbrickor. I England bar nattvakten som regel en stav, i Tyskland en hillebard och i Sverige kunde vakten vara utrustad med en så kallad spikklubba.