Government of India
Toppmöte i SCO

Vad är Shanghai Co-operation Organization (SCO)?

Sedan år 2001 har Kina, Ryssland och flera andra länder träffats inom ramen för en politisk organisation vars mål är att minska USA:s och västvärldens makt, bland annat genom att förstärka medlemmarnas militära samarbete.

Shanghai Co-operation Organization (SCO) är en euroasiatisk samarbetsorganisation med fokus på politik, ekonomi och säkerhet.

SCO grundades år 2001 på Kinas initiativ. Förutom Kina blev Ryssland, Kazakstan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Kirgizistan medlemmar i organisationen.

Senare har även Indien, Pakistan och Iran anslutit sig, medan Belarus, Afghanistan och Mongoliet har ansökt om medlemskap.

Toppmöte i SCO

Vladimir Putin och de övriga statsöverhuvudena i SCO:s medlemsländer träffas årligen på ett toppmöte som länderna turas om att arrangera.

© Government of India

Säkerheten står i centrum

Det officiella syftet med organisationen är att samarbeta om säkerhet och stabilitet i den region som omfattas av medlemsländerna. Det innebär bland annat bekämpning av terrorism. Även områden som ekonomi, handel, försvar och energi står i fokus för organisationen.

Det nära samarbetet har bland annat inneburit att medlemsländernas polis, säkerhetsstyrkor och militär genomfört flera stora övningar tvärs över ländernas gränser.

Västliga analytiker har påpekat att SCO i grund och botten är ett försök att hålla USA ute ur Centralasien och att upprätta en alternativ världsordning. Farhågan är att SCO, som huvudsakligen utgörs av länder som är på kant med västvärlden, ska utvecklas till en militär motpol till Nato.