Shutterstock

Varför är Cypern delat i två delar?

Fruktan för etnisk utrensning och djup misstro mellan Turkiet och Grekland bär en stor del av skulden för händelserna på den delade Medelhavsön.

Cypern har varit delat sedan år 1974, då Turkiet invaderade öns norra del.

Invasionen skedde som en reaktion på en kupp på Cypern som stöttades av Greklands militärdiktatur och som syftade till att förena landet med Grekland.

Turkarna hävdar att de fruktade att kuppen skulle bli startskottet för en etnisk utrensning av Cyperns turkiska minoritet, som utgjorde omkring tjugo procent av befolkningen.

Etniska oroligheter hade plågat ön sedan år 1960, då Cypern blev självständigt från Brittiska imperiet.

Resultatet av invasionen år 1974 blev att den norra tredjedelen av ön styrs av en turk-cypriotisk regering, medan södra delen leds av grek-cyprioter.

Endast den grekiska delen av Cypern är internationellt erkänd. Det är bara Turkiet som erkänner den turkiska delen som en stat.

Sedan år 2003 har gränsen mellan de två delarna varit öppen för trafik och år 2014 inleddes fredsförhandlingar. En återförening är dock avlägsen.