Wikipedia
Sultan Mehmet IV

Osmanska riket: Från supermakt till vekling

Efter 500 år som stormakt krympte Osmanska riket. När första världskriget tog slut fanns bara delar av Turkiet kvar. Religion och europeiska upptäcktsresande tog knäcken på sultanen av Konstantinopel.

Under stora delar av medeltiden var européerna vana vid att världen var uppdelad i en kristen och en muslimsk del. Den muslimska världen började söder om det bysantinska riket, som sedan spred sig över större delen av Mindre Asien – dagens Turkiet.

Men under 1300- och 1400-talen skakades européernas värld av osmanerna. Först lade de under sig det bysantinska Mindre Asien och sedan invaderade de Balkan. Muslimska arméer på europeisk mark skrämde alla från påven i Rom till den tysk-romerske kejsaren.

Problemet hade kommit för att stanna – i 500 år!

Litet kungadöme växte så det knakade

Osmanska riket började som ett litet kungadöme på Mindre Asiens norra kust.

Shutterstock

Konstantinopel erövras

Muslimska krigare erövrade delar av Bulgarien, Grekland och Albanien redan på 1300-talet. År 1453 bröt osmanerna igenom de tjocka försvarsmurarna runt medeltidens mest mytomspunna stad, Konstantinopel. Staden blev sedan sultanens huvudstad.

Shutterstock

Belägringarna av Wien

Under 1400-talet erövrades stora delar av Balkan och Mindre Asien av sultanens arméer. Under Selim I och hans berömde son Süleyman I erövrade osmanerna Egypten och Mecka i början av 1500-talet.

År 1529 och 1683 belägrade osmanerna utan framgång Wien. Sultanens imperium nådde sin största utbredning 1683.

Shutterstock

Krim förloras

Under 1700-talet krympte Osmanska rikets besittningar på Balkan, och 1774 tvingade Ryssland sultanen att avstå Krimhalvön. Upproret pyrde i imperiets avlägsna hörn, eftersom sultanens armé inte längre verkade oövervinnelig.

Shutterstock

Grekerna lösgör sig

Efter åtta års frihetskamp bröt sig Grekland loss 1830, och den en gång så mäktige sultanen reducerades till en bricka i stormakternas spel. Britterna och fransmännen var till exempel tvungna att ingripa för att hindra Ryssland från att erövra Konstantinopel 1878.

Shutterstock

Första världskriget blir dödsstöten

Under första världskriget stöttade Osmanska riket Tyskland, Österrike-Ungern och Bulgarien – och led ett ödesdigert nederlag. De allierade ockuperade Konstantinopel och Grekland lade beslag på stora delar av västra Mindre Asien. Endast de centrala delarna förblev i osmanska händer.

Shutterstock

Alla historiens stormakter har smulats sönder med tiden. Från Alexander den stores imperium och romarriket under antiken till Djingis khans enorma imperium och det brittiska imperiet på 1800-talet.

I modern tid har mängder av forskare undersökt varför olika imperier föll, och det osmanska riket är inget undantag. Här är deras bästa hypoteser: