Äventyrare "fann" Noaks ark

1984 påstod sig en kristen amerikan ha hittat Noaks ark i Turkiet. Experterna var något skeptiska.

Forskarna är eniga om att stenformationen nära Arafatberget inte är de förstenade resterna av Noas ark. Tusentals djupt troende kristna är av en annan uppfattning.

När amerikanen Ronald Wyatt år 1984 påstod sig ha hittat självaste Noas ark vid berget Ararat i Turkiet skapades feta rubriker i tidningarna.

Fram till sin död 1999 var Ronald Wyatt en av den så kallade bibelarkeologins stora hjältar.

Wyatt var helt övertygad om att Gamla Testamentets berättelser var sanna in i minsta detalj, och att det kunde bevisas genom arkeologiska fynd.

År 1959 hade en turkisk militärpilot tagit bilder av en skeppsliknande stenformation i närheten av bergsmassivet Ararat.

Historien om det mystiska skeppet väckte stor uppmärksamhet. Enligt Gamla Testamentet var det nämligen just på Ararat som Noa lämnade arken – den jättebåt han byggde för att rädda sin familj och jordens djurarter från syndafloden.

År 1960 skickades en expedition till trakten, men man kunde snart konstatera att det inte var någon båt utan bara stenar som råkat hamna där.

Sjutton år senare reste den djupt troende Ronald Wyatt själv dit för att titta på stenformationen – trots experternas utlåtande var han nämligen helt övertygad om att den var Noas ark.

Under flera år samlade Wyatt in stenar från området och påstod att de var virke och järnspik från arken. Han hävdade att de hade förstenats på samma sätt som urtidens växter och djur.

Förutom Noas ark påstod Wyatt att han även funnit Sodom och Gomorra samt Förbundsarken.

Historien väckte stor uppmärksamhet, och på Wyatts initiativ utsåg turkiska regeringen området till ”nationalskatt”.

Paleontologer och fossilexperter är emellertid mycket skeptiska.

Experterna menar att metall inte kan förvandlas till sten. Inte heller fartygsvirket skulle kunna omvandlas till fossil på så kort tid.

Enligt experterna är formationen alltså fortfarande bara stenar.