Shutterstock
Hagia Sophia

När blev Konstantinopel till Istanbul?

När Turkiet utropades som republik 1923 flyttades huvudstaden till Ankara, och några år senare bytte Konstantinopel officiellt namn till Istanbul.

Konstantinopel blev officiellt Istanbul 1930. Dessförinnan var staden känd under flera olika namn.

När de turkiska osmanerna 1453 erövrade staden och gjorde den till Osmanska rikets huvudstad, fortsatte utlänningar och rikets kristna att kalla staden Konstantinopel.

De osmanska myndigheterna använde i de flesta formella sammanhang Konstantiniye – en arabisk omskrivning av Konstantinopel.

Stadens moderna namn, Istanbul, började slå rot på allvar först under 1800-talet. Själva namnet kommer troligen av det grekiska eis tin polin, som betyder ”till staden”.

Det namnet användes av den lokala befolkningen innan osmanerna erövrade staden, men syftade ursprungligen på centrala delen av Konstantinopel, innanför stadsmurarna.

Varianter av Istanbul – bland annat Stamboul och Islambol – användes i ­perioder, tills den nybildade turkiska republiken 1930 officiellt uppmanade andra länder att endast använda Istanbul.