Jultomtens grav kan ha hittats i Turkiet

I sydvästra Turkiet har arkeologer funnit ett underjordiskt tempel, som kan innehålla kvarlevorna av det katolska helgonet Sankt Nikolaus. Han var den historiska personen bakom jultomten, och fyndet kan ändra stora delar av berättelsen om den mytiska figuren.

Nytt fynd tyder på att jultomten kan ligga begravd i Turkiet.

© Shutterstock

Med hjälp av en datortomograf och en georadar har turkiska arkeologer funnit ett intakt underjordiskt tempel med gravplatser under Sankt Nikolaus-kyrkan i staden Demre i sydvästra Turkiet.

Nu hävdar forskarna att templet kan innehålla kvarlevorna av den kristne biskopen och helgonet Sankt Nikolaus, som levde i området på 300-talet. Det skriver den turkiska dagstidningen Hürriet Daily News.

”Vi tänker undersöka platsen, och kanske hittar vi Sankt Nikolaus kvarlevor”, säger Cemil Karabayram, som har lett utgrävningarna.

Under Sankt Nikolaus-kyrkan (bilden) i den turkiska staden Demre har forskare funnit ett intakt underjordiskt tempel.

© Shutterstock

Biskop räddade jungfrur i nöd

Den historiska personen Nikolaus var biskop under det kristna romarrikets första tid. Efter hans död år 343 uppstod en lång rad myter och berättelser om hur han bland annat hjälpte fattiga och blev barnens beskyddare.

En av de mest berömda myterna om honom berättar att han en gång räddade tre unga kvinnor från prostitution.

Deras far hade inte råd med den hemgift som var en förutsättning för att få unga kvinnor gifta i dåtidens samhälle. Utan giftermål var de tre systrarna dömda till ett liv som prostituerade.

När det såg som mörkast ut kom biskopen emellertid till familjens undsättning. Anonymt skänkte han var och en av de tre unga kvinnorna en börs med guld och räddade dem därmed från ett grymt öde.

Sankt Nikolaus blev till Santa Claus

Berättelserna om biskop Nikolaus generositet spred sig i Europa och bidrog bland annat till att katolska kyrkan helgonförklarade honom.

I Nederländerna blev han med tiden till Sinterklaas, som delade ut gåvor, och när nederländska migranter under 1600- och 1700-talet bosatte sig i USA tog de Sinterklaas med sig.

Där smälte han samman med sin engelska motpart – Father Christmas – och under de följande århundradena blev jultomten den figur som vi känner i dag.

Sankt Nikolaus lik stals

Om de turkiska arkeologerna har rätt i sina förhoppningar om att kvarlevorna av Sankt Nikolaus ligger begravda i Turkiet, förändrar det stora delar av den kända berättelsen om det populära helgonet.

Sankt Nikolaus är ett av kristendomens mest berömda helgon.

© Shutterstock

Under lång tid har man nämligen antagit att biskopen ligger begravd under en kyrka i den syditalienska staden Bari.

År 1087 ska en grupp italienska handelsmän ha stulit kvarlevorna från hans dåvarande grav i dagens Turkiet och fört dem till Bari. Efter fyndet av det underjordiska templet i Demre ifrågasätter de turkiska arkeologerna emellertid den berättelsen.

De anser att det i stället är sannolikt att det i själva verket var liket av en vanlig präst som handelsmännen fick med sig för cirka tusen år sedan.

Undersökningar ska nu slå fast om Sankt Nikolaus ligger begravd i templet.

Lär dig mer om julens traditioner i vårt tema om jul