Varför ropar vi just hurra?

Hurra: Vilken är historien bakom glädjeutbrottet?

Ordet används på många språk, men dess ursprung är osäkert. Inom det militära har det hurrats alltsedan Napoleonkrigen, och företeelsen kan ha tillkommit genom inverkan från det ryska stridsropet "urá".

En annan teori är att ordet kommer av tyskans hurren, som betyder ila eller ”röra sig snabbt”. Andra menar att uttrycket är en maritim term från 1500-talets England – där sjömännen sade "huzza" när de skulle hala eller hissa i takt.

Det svenska fyrfaldiga hurraropet har sin bakgrund i örlogsfartygens signalsystem från 1600-talet. Två kanonskott betydde ”Här är de svenske!”. I konungens närvaro fördubblades antalet.

Kanske är du intresserad av...