Varför är första maj en manifestationsdag?

Den 1 maj 1886 utbröt våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter i Chicago i USA efter krav på kortare arbetsdagar. Dagens blodsutgjutelser blev startskottet till arbetarnas internationella kampdag.

Förstamajdemostrationer har sin upprinnelse i USA

Den 1 maj 1886 gick USA:s arbetare i alla de stora städerna ut med krav på åtta timmars arbetsdag.

1 maj arbetarnas internationella kampdag haymarket annons

Flygblad uppmanade arbetarna att ”beväpna sig och dyka upp i stort antal”.

© Wikimedia/Shutterstock

Det ledde till sammandrabbningar med polisen och tio demonstranter dödades.

Arbetarnas protester ökade sedan i styrka, och tre dagar senare­ dödades nio poliser och fyra civila i Chicago.

Under demonstrationerna exploderade en bomb bland poliserna. Totalt sju poliser miste livet under oroligheterna.

© Harper's Weekly/Wikimedia

Polisen genomförde massarresteringar och efteråt utpekades sju män som anarkister och samhällsfiender.

De dömdes till döden genom hängning.

1 maj arbetarnas internationella kampdag haymarket gärningsmän

Porträtt av de sju män som dömdes till döden för sin medverkan i oroligheterna.

© Frank Leslie's Illustrated Newspaper/Wikimedia

1 maj blev minnesdag för avrättade arbetare

Tre år senare, 1889, beslöt arbetarnas andra internationella kongress att offren skulle hedras i hela världen den 1 maj 1890.

Ända sedan dess har dagen varit en internationell manifestationsdag.