De första efternamnen kommer från vapensköldar.

När började vi använda efternamn?

Hur gammal är traditionen att bära ett släktnamn?

7 juli 2015

Man vet inte exakt när och hur de första efternamnen började användas, men redan på 1500-talet använde adeln släktnamn.

Namnet kunde hänvisa till ett visst område eller en släktgård, till exempel af Rosenborg. Det kunde också vara knutet till en vapensköld, som Leijon­hufvud. Senare fick också landsortsbefolkningen efternamn, vanligtvis efter den gård de bodde på. De kunde t ex heta Östergård eller Kers Anders Andersson.

I städerna blev det vanligt att ge personer namn efter yrke, t ex Smed (Schmidt) eller Snickare. Speciella inslag i det svenska släktnamnsbeståndet är soldatnamn, bland andra Rask, Ståhl och Klinga.

Kanske är du intresserad av...