När började vi använda efternamn?

Hur gammal är traditionen att bära ett släktnamn?

De första efternamnen kommer från vapensköldar.

Man vet inte exakt när och hur de första efternamnen började användas, men redan på 1500-talet använde adeln släktnamn.

Namnet kunde hänvisa till ett visst område eller en släktgård, till exempel af Rosenborg. Det kunde också vara knutet till en vapensköld, som Leijon­hufvud. Senare fick också landsortsbefolkningen efternamn, vanligtvis efter den gård de bodde på. De kunde t ex heta Östergård eller Kers Anders Andersson.

I städerna blev det vanligt att ge personer namn efter yrke, t ex Smed (Schmidt) eller Snickare. Speciella inslag i det svenska släktnamnsbeståndet är soldatnamn, bland andra Rask, Ståhl och Klinga.