Bettmann/Getty Images/Shutterstock
Anna Jarvis, blommor och choklad

När är det mors dag?

Mors dag är en högtid, som kom till Sverige från Amerika. Den introducerades 1919, när författaren Cecilia Bååth-Holmberg gav ut en vägledning, som i sex punkter beskrev hur man borde fira mors dag.

Mors dag 2023

I Sverige infaller mors dag alltid den sista söndagen i maj. Det betyder att mors dag 2023 infaller den 28 maj.

Mors dag infaller ursprungligen andra söndagen i maj, men i Sverige tyckte kvinnan som introducerade dagen i landet, författaren Cecilia Bååth-Holmberg, att alla blommor skulle ha slagit ut på dagen.

Därför flyttades mors dag till senare i månaden, och traditionen har levt kvar.

Mors dag är en hyllning till alla mödrar och deras betydelse för både familjelivet och samhället.

Här i Sverige firas dagen som ett tillfälle att umgås med mor i centrum.

Dessutom utnyttjar flera organisationer dagen för att samla in pengar till välgörenhetsprojekt för mödrar och deras barn.

Familj firar mor

Moderns betydelse i familjen och samhället hyllas på mors dag.

© Västergötlands museum

Hur uppstod mors dag?

Historien om mors dag börjar med den amerikanska aktivisten Ann Maria Reeves Jarvis, som 1858 grundade Mothers Day Work Club.

I likhet med många andra kvinnor på den tiden hade Ann Maria Reeves Jarvis förlorat flera barn på grund av sjukdom, och klubbens syfte var att höja levnadsstandarden och de sanitära förhållandena för mödrar och deras barn.

Det gjorde man bland annat genom att samla in pengar till mediciner och hjälpa familjer med sjuka föräldrar, så att sjukdomen inte spred sig till de minsta. En stor del av arbetet gick ut på att undervisa familjer om god hygien.

Tre år efter grundandet av Mothers Day Work Club bröt det amerikanska inbördeskriget ut, och när det tog slut 1865 hade många kvinnor blivit änkor. Ann Maria Reeves Jarvis vigde därför resten av sitt liv åt att hjälpa utsatta mödrar och barn.

Ann Maria Reeves Jarvis avled 1905, och 1908 höll hennes dotter Anna Jarvis en minnesceremoni för sin mor – och det blev början till mors dag.

År 1914 förkunnade den amerikanske presidenten Woodrow Wilson att andra söndagen i maj skulle vara mors dag och att dagen var en offentlig kärleksförklaring och hyllning till alla mödrar i landet.

Anna Jarvis

Anna Jarvis är kvinnan bakom mors dag.

© Bettmann/Getty Images

Vilka traditioner har vi på mors dag?

Till sin mors begravning hade Anna Jarvis satt upp 500 vita nejlikor, och i USA kom blomman att symbolisera en mors sanna och rena kärlek.

I Europa är det tradition att ge mödrar buketter med de blommor de tycker mest om.

Vit nejlika

Den vita nejlikan blev en symbol för en mors kärlek.

© Shutterstock

Under 1950-talet var uppfattningen av den traditionella kärnfamiljen i stort sett allenarådande, och det var bilden av den självuppoffrande modern som hyllades.

Kvinnorörelserna på 1960- och 1970-talen gjorde upp med idealbilden av den traditionella kärnfamiljen, vilket under en period gjorde mors dag mindre populär.

På senare år har mors dag emellertid återfått sin popularitet med hyllandet av den moderna modern, som både gör karriär och är förälder.

Cecilia Bååth-Holmbergs vägledning till mors dag

Författaren Cecilia Bååth-Holmberg gav 1920 ut en vägledning i sex punkter, som beskrev hur mödrar borde skämmas bort på mors dag.

Här är de sex punkterna:

  1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
  2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.
  3. Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
  4. Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
  5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar.
  6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållas för mors dag.

Mors dag firas vid en annan tidpunkt i Norge

Kommersialisering gjorde upphovspersonen arg

Mors dags enorma popularitet fick snabbt verksamheter av olika slag att se goda affärsmöjligheter. Eftersom efterfrågan på vita nejlikor var så stor introducerades till exempel en röd och en rosa variant.

Symboliken ändrades, så att vita nejlikor symboliserade avlidna mödrar, medan röda och rosa symboliserade de levande.

Den ökade försäljningen av blommor och tackkort fick priserna att stiga kraftigt, och det gjorde dagens upphovsperson, Anna Jarvis, arg.

Hon ägnade därför sina sista år åt att bekämpa vad mors dag hade blivit till.

Hon ansåg att den växande kommersialiseringen urvattnade det ursprungliga budskapet, och att dagen kommit att handla enbart om profit.

Anna Jarvis avled 1948.