Internationella kvinnodagens historia

Internationella kvinnodagen har en hundraårig historia och grundläggs i den socialistiska kampen för kvinnors rösträtt. Senare kom den röda stämpeln att tvättas bort.

Tysk affisch för Internationella kvinnodagen, 8 mars 1914, som kräver kvinnlig rösträtt.

Kvinnor krävde rösträtt

1910 hålls en socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn där man proklamerar för kvinnlig rösträtt och inrättade en dag till stöd för idén. Åren som följer fortsatte man att fira dagen på varierande datum under våren i flera länder, i Sverige från 1912.

Den ryska revolutionen splittrar arbetarrörelsen och det är den kommunistiska grenen som 1921 fortsätter firandet av dagen och även fastställer datumet 8 mars. I länder med fascistiskt och nazistiskt styre under mellankrigstiden och andra världskriget förbjuds den så kallade "röda dagen". Medan den i Östeuropa och Sovjetunionen blir en officiell högtidsdag.

Internationella kvinnodagen blir FN-dag

Först 1977 blir kvinnodagen internationell på global nivå, när FN förordar ett allmänt firande. Sedan dess har firandets socialistiska stämpel tonats ner och fått en mer generell liberalistisk prägel och numera uppmärksammas dagen även av opolitiska kvinnoorganisationer.