Shutterstock
Firande av internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen skapades av kommunister

Den 8 mars går många miljoner ut på gatorna runt om i världen för att fira internationella kvinnodagen. Dagen har mer än hundra år på nacken och uppkom som ett resultat av ryska revolutionen.

Vad är internationella kvinnodagen?

Internationella kvinnodagen firas varje år den 8 mars som en påminnelse om kvinnors ekonomiska, politiska och sociala framsteg världen över.

Men även om det går framåt med kvinnors rättigheter på flera håll i världen – i synnerhet i västvärlden – är det lite för tidigt att låta champagnekorkarna smälla i jämställdhetens namn.

Varje år publicerar den schweiziska fonden World Economic Forum rapporten ”Global Gender Gap Report” om den globala jämställdheten, med fokus på i synnerhet ekonomi.

Ska man tro på den senaste rapporten finns det fortfarande flera anledningar att ställa sig på barrikaderna.

Om utvecklingen fortsätter som i dag kommer kvinnor nämligen att ha uppnått fullständig jämlikhet med männen om 132 år.

I ett globalt perspektiv kan vi i Norden dock tillåta oss att klappa oss på axeln i samband med internationella kvinnodagen.

Finland (2:a plats) såväl som Norge (3:e plats) och Sverige (5:e plats) befinner sig bland de översta fem på listan över länder i världen med högst poäng med avseende på jämställdhet.

Värst ser det ut för Danmark, som ligger på 32:e plats, när det gäller jämlikhet mellan könen.

När började vi fira internationella kvinnodagen?

Demonstration blev startskottet

Fröet till internationella kvinnodagen såddes 1908.

Då tågade 15 000 kvinnor genom New York Citys gator och demonstrerade för kortare arbetsdag, högre löner och inte minst rätten att rösta.

Den 28 februari 1909 förklarade USA:s socialistiska parti dagen för kvinnornas nationella kampdag. Året därpå föreslog den tyska kommunisten och kvinnosakskämpen Clara Zetkin att kampen skulle göras internationell.

”När männen är tysta är det vår (kvinnornas, red.) plikt att höja våra röster och ge uttryck för våra ideal.” Clara Zetkin, tysk kommunist och upphovsperson till internationella kvinnodagen.

Clara Zetkins förslag presenterades under den internationella socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn den 26 och 27 augusti 1910.

I konferensen deltog mer än hundra kvinnor från sjutton olika länder. Förslaget godkändes enhälligt, och redan 1911 firades internationella kvinnodagen för första gången i Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz.

Det var emellertid först den 8 mars 1917, när den fjärde kvinnodagen firades i Ryssland, som den fick något större genomslag.

Då strejkade flera tusen kvinnor från sina arbeten och tågade genom gatorna i Rysslands näst största stad Petrograd (Sankt Petersburg i dag), för att demonstrera för ”bröd och fred”.

Kvinnor demonstrerar i Ryssland

Flera tusen ryska kvinnor demonstrerar för ”bröd och fred” den 8 mars 1917 i Petrograd, Ryssland.

© Wikimedia Commons

Nationen led av hungersnöd, och demonstrationerna samt den pyrande ilskan mot landets ledare, tsar Nikolaj II, blev gnistan som fick ryska revolutionen att bryta ut.

Några dagar efter demonstrationerna störtades det gamla ryska tsarstyret, och arbetarna, med bolsjevikerna i spetsen, tog makten över Ryssland, som 1922 antog sin nya skepnad som det kommunistiska Sovjetunionen.

När firas internationella kvinnodagen?

Ryska kvinnor slog fast datumet

Under första världskriget lades den internationella socialistiska kvinnokonferensen i träda, men 1921 väckte den tyska feministen Clara Zetkin nytt liv i konferensen.

Den här gången hölls mötet inte i Köpenhamn utan i Moskva.

Med inspiration från just de ryska kvinnornas demonstrationer mot tsarstyret den 8 mars 1917 röstade deltagarna för att internationella kvinnodagen framöver skulle firas den 8 mars varje år som en hyllning till den socialistiska kampen i Ryssland.

We Can Do It-plakat

Affischen har blivit en symbol för kvinnors kamp för jämställdhet. Ursprungligen togs den emellertid fram för att uppmana kvinnliga arbetare att jobba hårdare under andra världskriget.

© Wikimedia Commons

I flera årtionden var kampdagen förknippad med arbetslivsfrågor.

Men när kvinnorörelsen tog verklig fart under 1960-talet tog en ny generation av feminister dagen till sig och introducerade nya teman för jämställdheten, såsom sexualitet, kropp och hushållssysslor.

År 1975 slog FN officiellt fast att den 8 mars är internationella kvinnodagen.

Vilka traditioner förknippas med internationella kvinnodagen?

Dagen firas med blommor och presenter

När internationella kvinnodagen går av stapeln den 8 mars lyser gatubilden upp i lila, grönt och vitt.

Enligt internationella kvinnodagens webbplats är de tre färgerna de officiella färgerna för dagen.

”Lila står för rättvisa och värdighet. Grönt symboliserar hopp. Vitt representerar renhet, även om det är ett kontroversiellt koncept. Färgerna kommer från rörelsen för kvinnors valrätt i Storbritannien, Women’s Social and Political Union (WSPU)”, står det på webbplatsen.

Dagen är nationell helgdag i flera länder, bland annat Ryssland. I Kina får många kvinnor lov att ta ledigt halva arbetsdagen.

På många håll är det även tradition att ge presenter och blommor till kvinnor, och i Ryssland fördubblas alltid försäljningen av blommor dagarna före den 8 mars.

En av de starkaste traditionerna under internationella kvinnodagen är såklart demonstrationer och politiska tal, som har arrangerats i mer än hundra år.

Som kampdagens upphovsperson Clara Zetkin själv formulerade det:

”När männen är tysta är det vår (kvinnornas, red.) plikt att höja våra röster och ge uttryck för våra ideal.”

Kvinnosakskämparna Alice Paul och Helen Gardener

Alice Paul (t.v.) och Helen Gardener (t.h.) var båda förespråkare för kvinnors rättigheter.

© Library of Congress

Fem historiska kvinnorättsförkämpar