Sankta Lucia firas i Skandinavien den 13 december.
© Wikipedia

Är sankta Lucia en historisk person?

”Tänd dina vita ljus”... Den 13 december firar vi Sankta Lucia med sång och luciatåg. I verkligheten mötte det populära helgonet ett grymt öde.

13 december 2018 av Emrah Sûtcü

Historikerna känner bara till några få detaljer om Lucias liv men de vet att hon avrättades på 300-talet under romarnas förföljelser av kristna. 


Lucia nämns i religiösa texter från 400-talet men blev särskilt populär i medeltidens många helgonsamlingar. 

Sankta Lucia vägrade att offra till romerska gudar

Enligt kristen tradi­tion var Lucia född i en välbeställd siciliansk familj och giftes bort till en hedning. 


Mannen anmälde den kristna Lucia till romarna. De avrättade henne eftersom hon vägrade offra till de romerska gudarna. 

Sankta Lucia är populär i Norden

Luciafirandet är en italiensk tradition som importerades till Skandinavien på 1800-talet. 


Lucia är ett av de få helgon som hyllas i det lutheranska Skandinavien.

Kanske är du intresserad av...