Tio flyktingar som ändrade historiens gång

En ström av flyktingar från Syrien anländer just nu i Europa. Historiskt sett har flyktingströmmar alltid funnits och många av historiens största personligheter levde ett liv i flykt.

Flera av historiens mest berömda personer var tvungna att fly från förtryck och livsfara, samtidigt som de skrev in sig i historieböckerna. Det gällde bland annat Dalai Lama, Sigmund Freud och Sitting Bull.

1. ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

Flydde från: Tyskland
Flyddde till: USA
Orsak till att han flydde: Einstein kände sig hotad som jude när Hitler 1933 utnämndes till rikskansler.
Är känd för: Einstein utformade 1905 grunden för relativitetsteorin – en upptäckt som gjorde hans namn synonymt med ordet "geni". 1921 mottog han Nobelpriset i fysik, men nazisternas maktövertagande 1932 gjorde det svårt för honom att arbeta i Tyskland. Därför reste Einstein till USA, där han 1945 sålde sin avhandling från 1905 om relativitetsteorin för att samla in pengar till USA:s krig mot Tyskland.

2. FREDERIC CHOPIN (1810-49)

Flydde från: Polen
Flydde till: Frankrike
Orsak till att han flydde: Chopin riskerade att skickas i fängelse efter ett polskt uppror mot Ryssland
Är känd för: Chopin är en av historiens mest berömda kompositörer. Redan som ung var han en musiker i särklass och han gav sig ut på utlandsturné redan som 20-åring. Under tiden slog ryssarna, som hade ockuperat Polen, ned ett polskt uppror, och flera av Chopins vänner fängslades eller dödades. Han flydde till Paris, där han försörjde sig som kompositör och pianolärare fram till sin död. Han jordfästes i Frankrike, men hans hjärta begravdes senare i Polen.

Frederic Chopin, cirka 1849.

© Wikipedia

3. MARLENE DIETRICH (1901-92)

Flydde från: Tyskland
Flydde till: USA
Orsak till att hon flydde: Dietrich var övertygad antinazist och tog fast avstånd från Hitler, trots att nazisterna försökte få över henne på sin sida.
Är känd för: Den tyska skådespelaren var en superstjärna på den vita duken och blev känd som en femme fatale. Hon blev världsberömd 1930 efter sin roll i filmen ”Blå ängeln”, men efter Hitlers maktövertagande flydde hon till USA, där hon fortsatte sin politiska kamp mot nazismen. Dietrich har utsetts till en av historiens tio bästa skådespelare.

4. DALAI LAMA (1935-)

Flydde från: Tibet
Flydde till: Indien
Orsak till att han flydde: År 1959 gjorde tibetanerna uppror mot den kinesiska ockupationen av deras land. Kina slog hårt ned på oroligheterna och Dalai Lama och 20 000 av hans följare blev tvungna att fly.
Är känd för: Dalai Lama – som i själva verket heter Tenzin Gyatso – är tibetanernas religiösa och politiska ledare. Efter sin flykt slog han sig ned i den indiska staden Dharamsala, där han bland annat etablerade en exilregering och ett stort antal skolor och kloster. Från sin exil reser Dalai Lama med jämna mellanrum världen runt för att predika medkänsla, tolerans och förlåtelse. Han fick 1989 Nobels fredspris för sitt arbete.

Tenzin Gyatso, cirka 1940.

© Wikipedia

5. SITTING BULL (1831-90)

Flydde från: USA
Flydde till: Kanada
Orsak till att han flydde: Sitting Bull blev efterlyst efter sin seger i slaget vid Little Bighorn och riskerade avrättning.
Är känd för: Den berömde hövdingen kämpade kompromisslöst mot de vita nybyggarna, som på 1800-talet trängde in på hans folks territorium. I motsats till andra indianska ledare vägrade han skriva under några fredsavtal och anförde i stället sina krigare i ett flertal strider mot de vita. Han är mest berömd för att ha besegrat general Custer i slaget vid Little Bighorn. Efter striden flydde han tillsammans med en grupp följare till Kanada, men sjukdom och svält drev tillbaka dem till USA, där han anhölls.

6. VICTOR HUGO (1802-85)

Flydde från: Frankrike
Flydde till: England
Orsak till att han flydde: Hugo var politisk motståndare till Napoleon III, som tog makten genom en kupp och fördrev sina fiender.
Är känd för: Victor Hugo är en av historiens största författare och speciellt känd för romanerna ”Ringaren i Notre Dame” och ”Samhällets olycksbarn”. Vid sidan om sitt författarskap var han politiskt engagerad och valdes in i den franska nationalförsamlingen, där han förde de fattigas och svagas talan. När Napoleon III tog makten, blev Hugo tvungen att fly och tillbringade 20 år på en liten engelsk ö. Efter Napoleons fall återvände han till Paris, där fransmännen mottog honom som en folkhjälte.

Victor Hugo, 1853.

© Wikipedia

7. SIGMUND FREUD (1856-1939)

Flydde från: Österrike
Flydde till: England
Orsak till att han flydde: Freuds judiska bakgrund gjorde honom till ett mål för nazisterna.
Är känd för: Sigmund Freud är känd som psykoanalysens fader och specialiserade sin forskning på människans undermedvetna. Han levde större delen av sitt liv i Wien, där han tillhörde stadens intellektuella elit. Nazisterna tyckte inte om Freud och brände hans böcker och när Tyskland ockuperade Österrike kände sig Freud tvungen att fly till England. Det gick värre för andra medlemmar av Freuds familj – bland annat dog tre av hans systrar i tyska förintelseläger.

8. ROBERT CAPA (1913-54)

Flydde från: Först Ungern och därefter Tyskland
Flydde till: Först Tyskland och därefter Frankrike
Orsak till att han flydde: Capa flydde två gånger. Första gången anklagades han för att vilja störta Ungerns fascistiska regim. Andra gången flydde han från nazisterna.
Är känd för: Robert Capa var en av historiens mest berömda krigsfotografer och dokumenterade bland annat det spanska inbördeskriget och andra världskriget. Han levde enligt devisen ”Om dina bilder inte är tillräckligt bra är du inte tillräckligt nära” och blev speciellt känd för att skildra de personliga ögonblicken i krigets fasor. Efter hans partner och kollega Gerda Taros död 1937 gav han sig ut på ett otal livsfarliga uppdrag, där han riskerade sitt eget liv. År 1954 tog hans framgång slut när han trampade på en landmina.

Robert Capa, 1937.

© Wikipedia

9. HENRY KISSINGER (1923-)

Flydde från: Tyskland
Flydde till: USA
Orsak till att han flydde: Kissinger var av judisk härkomst och hans familj riskerade därför att utrotas av nazisterna.
Är känd för: Henry Kissinger arbetade i många år som en av USA:s främsta toppdiplomater och var utrikesminister under både president Nixon och Gerald Ford. Han genomförde 1973 de fredsförhandlingar som avslutade det avskydda Vietnamkriget – en handling för vilken han fick Nobels fredspris.

10. KARL MARX (1818-83)

Flydde från: Tyskland, Frankrike och Belgien.
Flydde till: Frankrike, Belgien och England
Orsak till att han flydde: Marx kom ofta i konflikt makthavarna och tvingades på flykt.
Är känd för: Karl Marx är en av historiens mest inflytelserika författare, samhällsforskare och filosof. Han var speciellt intresserad av klasskampen och skrev boken Kapitalet, vars politiska och ekonomiska teorier bildade grunden för många grenar av socialism och kommunism. Under sin livstid var Marx dock jämförelsevis okänd, men på grund av sina starkt antiauktoritära artiklar och böcker blev han flera gånger tvungen att fly. Flera av hans verk utgavs först efter hans död 1883 och Marx tankar banade bland annat vägen för den starka arbetarrörelsen i Norden.

Karl Marx, cirka 1875.

© Wikipedia