Testa vad du vet: Syrien

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Damast har fått sitt namn efter den syriska huvudstaden och dyker upp i Europa på 1300-talet? Men vad ÄR damask?

Staden Aleppo låg i slutet av Sidenvägen och var en viktig, internationell handelsstad. På 1860-talet började emellertid en ekonomisk tillbakagång för staden. Vad hände?

Vad hette den stat som behärskade stora delar av Mellanöstern och Nordafrika från år 661 till cirka 750, och som hade Damaskus som huvudstad?

Förenade arabrepubliken bestod av bl a Syrien och Egypten, men Syrien drog sig ur 1961. Varför?

Hur kom Bashar al Assads far, Hafez al Assad, till makten 1970?

Flera tusen människor miste livet, när Hafez al Assad i februari 1982 slog ned ett uppror i staden Hamah. Vilka var upprorsmännen?

Kanske är du intresserad av...