kremlin.ru
Putin, Lukasjenka

Varför har Ryssland och Belarus blivit bästa vänner?

I två årtionden har Vladimir Putin drömt om att göra Belarus till en del av Ryssland. Putins belarusiske rival och allierade har dock ännu inte uppfyllt hans dröm.

Medan större delen av världen har stöttat Ukraina under Rysslands invasion av landet har Vladimir Putin haft en orubblig anhängare: den belarusiske presidenten Aljaksandr Lukasjenka.

De täta banden de två länderna emellan går tillbaka till 1990-talet, då Ryssland och Belarus (Vitryssland, red.) uppstod ur ruinerna efter Sovjetunionen. Ryssland försökte hålla ihop de tidigare sovjetrepublikerna, men tvingades se några av dem söka sig mot väst och Nato.

”Vi är inte ryssar, vi är belarusier.” Aljaksandr Lukasjenka

En sovjetrepublik som inte försvann var Belarus. Framför allt efter Lukasjenkas tillträde som president år 1994 började de båda länderna knyta täta band. År 1996 inrättades Unionsstaten Ryssland och Belarus, som syftade till att integrera länderna på bland annat ekonomi- och säkerhetspolitikområdet.

”Vi är inte ryssar”

Relationen länderna emellan har dock inte alltid varit lika god. Medan ryssarna gärna ville se Belarus som en del av Ryska federationen har Lukasjenka växelvis närmat sig och avvisat ryssarna, allt för att främja sina egna intressen.

Putin, Lukasjenka

Under de två senaste årtiondena har Lukasjenka och Putin växlat mellan att vara bästa vänner och politiska rivaler.

© kremlin.ru

Omkring hälften av Belarus export går till Ryssland. I gengäld får Belarus billig olja och gas. Beroende på hur de geopolitiska vindarna blåst har Lukasjenka på senare år både sagt: ”Vi är inte ryssar, vi är belarusier” och att Ryssland och Belarus ”utan problem kan förenas i morgon”.

Putin har å sin sida vid flera tillfällen satt Lukasjenka på plats genom att höja energipriserna och förbjuda belarusiska varor.

Putin säkrade valseger

För tillfället är relationen mellan de båda länderna återigen god, troligen för att Putin skickade soldater till Belarus för att hålla kvar Lukasjenka vid makten efter det omtvistade valet år 2020.

Som tack har Lukasjenka låtit den ryska armén passera genom Belarus för att invadera Ukraina.