Getty Images

Vad dog Josef Stalin av?

Josef Stalin hittades medvetslös år 1953, men diktatorns rädsla för en läkarkomplott innebar att det gick över en dag innan experter tillkallades.

Under de sista åren av sitt liv hade ­Sovjetunionens starke ledare blivit svagare.

Från 1946 och fram till sin död höll Josef Stalin endast tre tal och tillbringade nästan halva tiden i sitt sommarhus i Georgien.

Stalin anade en komplott

Stalin var skeptisk till läkare, och hans paranoia nådde nya höjder 1952.

Diktatorn blev då övertygad om att en grupp judiska läkare konspirerade för att döda kommunistiska ledare.

Flera hundra läkare greps och under tortyr tvingades de erkänna sina planer. Stalin avled emellertid innan rättegångarna inleddes, och samtliga läkare frikändes strax därefter.

Den ryske läkare som ”avslöjade” komplotten fick Leninorden.

© Istorik

Diktatorn befann sig mellan medvetslöshet och vakenhet

Den 1 mars 1953, efter en natt med hårt festande, fann Stalins vaktpersonal honom medvetslös på golvet.

Diktatorn lyftes upp i en soffa, men det tog mer än en dag, innan experter tillkallades. Stalins misstro gentemot läkare var välkänd, och rädslan för diktatorns vrede, om han plötsligt skulle vakna, lamslog alla omkring honom.

När en läkare till slut tillkal­lades konstaterade denne att Stalin drabbats av en allvarlig stroke. I fyra dagar befann sig Stalin mellan medvetslöshet och vakenhet och den 5 mars avled han.

Den efterföljande obduktionen visade att Stalin dött av en hjärnblödning – sannolikt till följd av åderförkalkning i hjärnan.