Shutterstock
Ukrainska huliganer

Vad är Novorossija?

En rysk koloni som sträcker sig över stora delar av Ukraina – det är drömmen hos de pro-ryska separatister som vurmar för tanken på det så kallade Novorossija.

Novorossija – Nya Ryssland – är det namn som i det ryska tsardömet användes om ett stort stäpplandskap norr om Svarta havet.

Området omfattade större delen av södra och östra Ukraina och etablerades ursprungligen 1764 som en rysk provins. Territoriet skulle i praktiken fungera som en buffertzon mot Osmanska riket i söder.

För att få så mycket som möjligt av det enorma stäppområdet befolkat och uppodlat delade Novorossijas makthavare generöst ut jord till framför allt ryska adelsmän och ukrainska bönder.

Novorossija blev en del av Ukraina

Regionen förblev en del av tsarens Ryssland fram till mars 1917, då revolutionen tvingade tsar Nikolaj II att abdikera.

De följande åren blev Novorossija en slagpåse i kampen mellan flera stater och regerades omväxlande av den nyetablerade ryska republiken, en kortlivad ukrainsk stat och en anti-kommunistisk rörelse.

Sovjetunionen tog 1922 över området och införlivade det i den ukrainska sovjetrepubliken. Efter det upphörde Novorossija att existera som geografiskt begrepp, och efter Sovjetunionens fall 1991 togs området över av Ukraina.

Ukrainska huliganer

Idén om en rysk utbrytarstat är inte populär bland ukrainare – här bränner ukrainska fotbollssupportrar Novorossijas flagga under en fotbollsmatch.

© Shutterstock

Drömmen lever kvar

Tanken på Novorossija väcktes dock till liv igen 2014. Den ryske presidenten Vladimir Putin hävdade att ukrainska regioner som Luhansk och Donetsk utgör delar av Novorossija – och i hans ögon är de därmed historiskt sett att betrakta som ryska.

”Ryssland miste dessa områden av olika orsaker, men ryssarna stannade kvar”, sa Putin.

Putins uttalande fick pro-ryska separatister att ta makten i Luhansk och Donetsk och förkunna att de hade för avsikt att återupprätta Novorossija.

Läs också: Ukrainska och ryska – vad är skillnaden?

I februari 2022 kom drömmen ett stort steg närmare, när Putin erkände de båda regionerna som självständiga republiker kort före den ryska invasionen av Ukraina.