Shutterstock
Kaliningrad

Vad är Kaliningrad?

Efter andra världskriget tog ryssarna en stor bit av Tyskland och kallade regionen Kaliningrad. Nu drabbas invånarna i den ryska exklaven av både EU:s visumregler och sanktionerna mot Ryssland.

Regionen Kaliningrad är en rysk exklav vid Östersjön, som existerar utanför resten av Ryssland. Området är rent geografiskt inklämt mellan Polen och Litauen.

Regionens huvudstad heter Kaliningrad, men fram till 1945 hette den Königsberg och var centralort i den tyska regionen Ostpreussen. I slutet av andra världskriget ockuperades området dock av Röda armén, och under fredsförhandlingarna efter kriget tillföll området Sovjetunionen.

Efter det fördrevs alla stadens 300 000 tyska invånare och ersattes med ryssar.

Kaliningrad

Kaliningradregionen har en stor militärstrategisk betydelse och hyser bland annat den ryska Östersjöflottan.

© Shutterstock

Sanktioner drabbar invånarna i Kaliningrad

Kaliningradregionen är känd som det område i Ryssland som har störst ekonomisk tillväxt och har bland annat en stor produktion av elektronik och bilar. Samtidigt har många rika ryssar flyttat till staden Kaliningrad.

Efter att Polen och Litauen gick med i EU har exklavens invånare dock fått svårare att resa till och från Ryssland, eftersom de måste ha visum för att passera genom de båda EU-länderna.

Livet för områdets invånare har försvårats ytterligare efter Rysslands invasion av Ukraina. EU:s sanktioner betyder nämligen att alla tåg till Kaliningrad stoppas och undersöks i jakten på varor på sanktionslistan, som inte får föras in i exklaven – bland annat kol, metaller, byggmaterial och avancerad teknik.