Shutterstock
Byst av Lenin

När uppstod Transnistrien?

Formellt existerar inte Transnistrien. Den lilla utbrytarrepubliken har trots det sin egen militär, regering och valuta samt egna pass – och den hålls under armarna av Ryssland.

Rent formellt är Transnistrien inte något land. Den lilla utbrytarstaten mellan Moldavien och Ukraina utropade sin självständighet för över 30 år sedan och har sin egen regering, militär och valuta samt utfärdar egna pass. Men republiken erkänns inte av FN och betraktas officiellt som en del av Moldavien.

Transnistrien föddes vid tiden för Sovjetunionens kollaps. En gryende nationalism började växa fram bland moldaverna i takt med att Sovjetunionens grepp om sina republiker luckrades upp. Moldaviens stora ryska minoritet fruktade att Moldavien skulle lösgöra sig från Sovjetunionen, och pro-sovjetiska separatister utropade därför en republik i Transnistrien och ansökte om att tas upp i Sovjetunionen.

Innan det gick så långt löstes emellertid Sovjetunionen upp 1991. Efter ett kortvarigt krig slöt Moldavien och Transnistrien fred, men republikens politiska status förblev osäker.

Byst av Lenin

Lenin vakar fortfarande över Transnistrien – här utanför rådhuset i huvudstaden Tiraspol.

© Shutterstock

Ryssarna håller republiken vid liv

Efter millennieskiftet har Transnistrien utvecklats till en isolerad kvarleva från det förflutna, där drömmen om sovjettiden lever kvar. Statyer av Lenin pryder städerna, vägar är uppkallade efter sovjetiska ledare, och republiken har en flagga med hammaren och skäran.

Efter Sovjetunionens fall etablerade Transnistrien väldigt nära relationer med Ryssland, som i praktiken håller den fattiga republiken vid liv. Ryssland bygger skolor och sjukhus, levererar elektricitet och betalar ut pension till de äldre. På de flesta håll vajar Rysslands flagga sida vid sida med Transnistriens, och ett stort antal ryska soldater är permanent stationerade i republiken.

I år har Transnistrien hamnat i fokus i samband med kriget i Ukraina. Enligt vissa experter kan republiken vara nästa mål för Ryssland, om invasionen av Ukraina går bra för ryssarna.