Shutterstock

Lenin lovar att röja upp i Ryssland

Fred, jord till bönderna och bröd till alla. Lenin kom till Petrograd med många löften. Få av dem infriades när bolsjevikernas nya stat förverkligades.

Ryssarna gav upp

Lenins viktigaste löfte till det ryska folket var att avsluta kriget.

Efter långa förhandlingar med Tyskland och Österrike–Ungern ingick chefsförhandlaren Trotskij ett fredsavtal den 3 mars 1918.

Avtalet innebar att Ryssland avstod stora landområden och sågs som en förrädare av sina allierade, Storbritannien och Frankrike.

Freden blev kort – och följdes av ett inbördeskrig.

Affischen Kamrat Lenin rensar jorden från skräp trycktes år 1920.

Viktor deni, 1920

De europeiska kungahusen skulle avskaffas. Lenin såg till att tsar Nikolaj och hans familj avrättades.

Kapitalisterna skulle drivas ut ur landet. Två år efter revolutionen hade femtiotusen företag nationaliserats.

Officiellt förespråkade bolsjevikerna trosfrihet, men i själva verket inledde de en förföljelse av präster. Kyrkans egendom beslagtogs och klostren stängdes.

© Shutterstock

Priserna steg och många svalt

I bolsjevikernas Ryssland skulle ingen svälta, hade man hävdat, men produktionen av livsmedel minskade samtidigt som inflationen tog fart, vilket innebar att bönderna inte fick något för sina grödor.

Under 1920-talets hungersnöd dog upp till tio miljoner ryssar av svält. Många fall av kannibalism förekom.

© Universal History Archive/getty images

Minoriteterna fick inget självbestämmande

Många av invånarna i tsarens rike var icke-ryssar, bland annat finländare, balter, ukrainare och kaukasier.

Efter maktövertagandet lovade bolsjevikerna att minoriteterna skulle få självbestämmande.

När minoriteterna lösgjorde sig införlivade Lenin och Stalin emellertid dem i Sovjetunionen med våld.

Konstnärlig frihet upphävdes

År 1917 hörde ryska konstnärer till Europas mest nyskapande. Kazimir Malevitjs Svart kvadrat är bara ett exempel på det.

Den kreativa friheten varade till år 1932, då Stalin lanserade ”socialistisk realism”, som syftade till att fostra landets invånare.

Sjutton år efter tavlan Svart kvadrat målade Malevitj som Stalin ville.

© Kazimir Malevitj, 1915

Det var nära att Tyskland blev en sovjetstat

Kommunismen kunde inte överleva om den fanns i endast ett land, varnade Karl Marx, så Lenin satsade hårt på att sprida revolutionen till övriga Europa.

Månaderna efter första världskriget gjorde fattiga arbetare och socialister uppror i bland annat Ungern och Finland.

Mognast för revolution var tyskarna, krigets förlorare.

Matroserna i Kiel och Berlins arbetare gjorde uppror, medan Bayern och staden Bremen utropades till sovjetrepubliker.

Allt var kaos när den socialdemokratiske försvarsministern Gustav Noske beslöt att slå ner upproren: ”Någon måste ju vara blodhunden”, sa han. Beslutet utlöste kommunisternas bittra hat mot socialdemokrater.

LÄS MER: Lär dig mer om förloppet och konsekvenserna av ryska revolutionen.

© Shutterstock

Stalin konfiskerade Rysslands åkrar

Bolsjevikerna var i stort behov av böndernas och lantarbetarnas stöd efter kuppen.

Därför fördelade Lenin godsägarnas jord bland bönderna.

Åkermarken nationaliserades emellertid redan år 1929, då Stalin inledde en tvångskollektivisering av lantbruket som samlade tjugofem miljoner bönder i en kvarts miljon storbruk, eller kolchoser.