Nsuvorov
Ortodoks kirke

Kan Ryssland få slut på soldater?

Rysslands befolkningssiffra minskar kraftigt – och det kan skapa stora problem för Putin, som drömmer om i princip ändlösa led av unga, vältränade soldater.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Vladimir Putin kämpat på två fronter. Medan hans soldater och stridsvagnar har försökt erövra grannlandet har ett annat ödesdigert slag utkämpats på hemmafronten.

Där har Putin försökt vända kurvan över antalet födda, som länge pekat kraftigt nedåt. För närvarande får ryska kvinnor nämligen endast hälften så många barn som krävs om den nuvarande befolkningssiffran ska upprätthållas.

Kombinationen av covid-19, invasionen av Ukraina och en stor utvandring gör att Rysslands befolkning minskar med cirka en miljon invånare om året. Det innebär att antalet unga män som kan tjänstgöra inom försvaret minskar avsevärt. Inkallelser av unga ryska män till militärtjänst får dessutom landets arbetsstyrka att minska.

Ortodoks kirke

Den ortodoxa kyrkan i Ryssland har lanserat program som ska övertyga kvinnor om att inte utföra aborter.

© Nsuvorov

Putin tar efter Stalin

För att lösa problemet har Putin bland annat studerat hur Josef Stalin tacklade problemet med brist på soldater. Under andra världskriget miste Sovjetunionen så många unga män att Stalin såg det som en nödvändighet att landets kvinnor födde fler barn.

Medan Sovjetunionens första ledare lade stor vikt vid jämställdhet skärpte Stalin sitt grepp om kvinnorna i takt med att antalet soldater minskade. Exempelvis glorifierades moderskapet oerhört under 1930-talet, medan det var nästan omöjligt att beviljas skilsmässa – och aborter förbjöds.

Dessutom införde Stalin 1944 en särskild utmärkelse för kvinnor som fick mer än tio barn – och just den orden har Putin återinfört för att få antalet födslar att öka. I kombination med lagar mot abort och propaganda som förhärligar ett familjeliv med många barn hoppas Putin att den nygamla orden ska kunna vända utvecklingen och se till att Ryssland i framtiden har massor av unga män, som kan tjänstgöra inom militären.