Andrew Butko
Demonstranter

Hur stora är de ryska minoriteterna i Östeuropa?

Sedan 1500-talet har de ryska minoriteterna varit ett viktigt politiskt redskap för makthavarna i Moskva. Än i dag utnyttjas minoriteterna för att destabilisera och utöva inflytande på grannländer.

När Sovjetunionen kollapsade i december 1991 befann sig flera miljoner etniska ryssar plötsligt utanför Rysslands gränser. Omkring 25 miljoner ryssar förvandlades i det närmaste över en natt till etniska minoriteter.

För det mesta hade ryssarna slagit rot i sina länder och kunde inte skickas ut hur som helst, men sedan dess har de ryska minoriteternas närvaro gett upphov till politiska och etniska spänningar i flera av Rysslands grannländer.

Grunden till ryssarnas förekomst utanför Ryssland började läggas på 1500-talet. Med början då och även framöver gav sig flera miljoner ryssar iväg för att odla upp de enorma öde områden som låg öster och väster om det ryska kärnlandet.

Under perioden före ryska revolutionen 1917 bildades stora enklaver av ryssar i bland annat Kazakstan och de baltiska länderna för att russifiera den lokala befolkningen.

Den ryska expansionen tilltog under det sovjetiska styret, då bönder och arbetare stationerades i grannstater för att industrialisera dem.

Sedan Vladimir Putin tog makten 1999 har han använt de ryska minoriteterna som ett utrikespolitiskt redskap för att utöva inflytande på och lägga sig i grannstaternas inrikespolitik – i synnerhet i de länder som gränsar till medlemmar i Nato.

Det mest extrema fallet är Rysslands invasion av grannlandet Ukraina i februari 2022. Förevändningen var att skydda de ryssar som lever i landet, och flera av Rysslands grannländer fruktar ett liknande öde.

Uppskattningsvis 20–30 miljoner ryssar bor i dag utanför Ryssland. Av dessa bor cirka 15 miljoner i tidigare Sovjetrepubliker.

Dessa länder har flest ryska invånare

Sedan 1500-talet har ryssar i flera omgångar slagit sig ner i områden som i dag utgör Rysslands grannländer. I en del länder utgör ryssarna omkring en fjärdedel av befolkningen.

Europa

Lettland

Hur många är ryssar?
Ca 25 % av befolkningen, men i en del städer omkring 50 %.
Hur är förhållandet till ryssarna?
Ryssar har bott i Lettland i århundraden, men många letter ser dem som ett hot mot landet. Cirka 35 procent av ryssarna har inget lettiskt medborgarskap och är därför utestängda från vissa arbeten.

1

Estland

Hur många är ryssar?
Ca 24 % av befolkningen, men i en del regioner är andelen uppe omkring 75 %.
Hur är förhållandet till ryssarna?
En studie i staden Tartu visade år 2011 att hälften av den ryska befolkningen inte var integrerad. Efter Estlands självständighet 1991 fick många ryssar inte estniskt medborgarskap och exkluderades från det politiska livet.

2

Ukraina

Hur många är ryssar?
Cirka 17 procent av befolkningen. I en del regioner i öster är andelen cirka 75 procent.
Vad är status?
Den ryska minoriteten i de östra områdena har i åratal krävt större autonomi, vilket har lett till strider om självständighet. I februari 2022 inledde den ryska armén en invasion av Ukraina för att införliva de östra regionerna.

3
© maix