Guide: Tsarernas Sankt Petersburg

Rysslands mäktige tsar Peter den store grundade imperiets västligaste stad som en port mot Europa. I 200 år formade sedan hans efterträdare den viktiga hamnstaden och gjorde den nya huvudstaden till imperiets juvel.

Tsar Peter den store skapade en stad efter västeuropeisk förebild. Den nya huvudstaden skulle öppna Ryssland mot väst.

Peter den store blev tsar redan vid tio års ålder och var förutbestämd att leva hela sitt liv bakom Kremls murar mitt i Moskva. Men den unge regenten avskydde imperiets konservativa huvudstad. Han var intresserad av skeppsbygge, sjöfart och vetenskap – ämnen som inte var särskilt passande för en tsar, vars tron låg många mil från havet i ett föråldrat rike.

År 1700 bröt det stora nordiska kriget ut. Tre år senare lyckades den ryska armén tvinga bort svenskarna från området längst in i Finska viken, och detta gav tsar Peter en chans att förverkliga sin stora dröm: han tänkte bygga en hamnstad, som gav Ryssland en öppning mot det moderna Europa, som han beundrade så högt. Varor, kunskap och nya idéer skulle strömma in och modernisera hans slumrande nation.

Det erövrade området vid floden Nevas mynning var emellertid bara en stor mosse, där några enstaka finska fiskare bodde. Tsaren sände dit tusentals tvångsarbetare, bönder och svenska krigsfångar för att röja skog och slå ned pålar i marken, så att den blev stabil nog att bära upp stadens första byggnader.

Peter den store uppkallade den nya hamnstaden efter sitt skyddshelgon, och 1712 gjorde han Sankt Petersburg till imperiets huvudstad. På sina resor i Europa hade han sett Venedigs palats, Amsterdams kanaler och Frankrikes trädgårdar – Sankt Petersburg skulle utformas med inspiration från väst. Tsaren beordrade tvångsförflyttade adelsfamiljer att bygga imponerande palats längs stadens kanaler, och hans efterträdare finansierade byggandet av det mest storslagna av dem alla: Vinterpalatset.

Det enorma palatset vid flodstranden var tsarfamiljens hem i nära 200 år. Härifrån styrde de enväldiga härskarna sitt rike, som sträckte sig hundratals mil öster­ut. Men missnöjet pyrde. Tsarerna, den stenrika adeln och de hatade gods­ägarna lyckades inte behålla sitt grepp om underklassen, och de klena reformerna var inte nog. I mars 1917 tvingade revolutionärer den siste tsaren att abdikera och lämna Sankt Petersburg. Lenin tog över makten, och Moskva blev åter Rysslands huvudstad. Men Peters livsverk ligger än i dag intill Nevas delta.