Wikimedia Commons
Ishtar

Vem var den första kända guden?

I det forntida Mesopotamien uppstod för cirka 5 200 år sedan den första gud som vetenskapen känner till. Kärleksgudinnan Inannas manliga präster bar kvinnokläder och umgicks sexuellt med de tillbedjande.

Historiker kan inte ge något definitivt svar på vem den första guden var, eftersom det är svårt att avgöra när människor började tro.

Arkeologer har hittat olika stenåldersfigurer som kan ha dyrkats, men deras betydelse och funktion är omdiskuterad.

Till exempel har man i Europa hittat över 200 figurer av yppiga kvinnor med stora bröst och breda höfter, varav den äldsta är cirka 35 000 år gammal. Dessa så kallade Venusfigurer kan ha dyrkats som fruktbarhetsgudinnor.

Första guden är minst 5 200 år gammal

De första namngivna gudarna som forskarna känner till härstammar från det gamla Mesopotamien, där skriftspråket utvecklades för 5 000–6 000 år sedan.

En av de gudar vars namn först nedtecknades var Inanna – senare även känd som Ishtar.

Hon var gudinna för bland annat kärlek, fertilitet och krig i flera mesopotamiska kulturer, och arkeologer har hittat flera piktogram med hennes namn på lertavlor från omkring 3 200 före Kristus.

Inanna utvecklades till att bli en av Mesopotamiens viktigaste gudar under 2000-talet före Kristus och hennes dyrkan kretsade ofta kring sexuella ritualer och en lek med könsrollerna.

Män som arbetade i hennes tempel fick till exempel kvinnonamn och bar kvinnokläder under ritualerna, och flera texter tyder på att de hade sex med manliga tillbedjare.