Archives Charmet/Bridgeman Images

Vem kom på idén om en judisk komplott?

Judar betraktades med misstro redan under medeltiden, men varifrån kommer den moderna föreställningen om en judisk komplott?

Teorier om judiska konspirationer har funnits sedan medeltiden, då judar anklagades för att bland annat föra bort kristna barn och förgifta brunnar.

På 1800-talet beskylldes judar för att vilja avskaffa alla andra religioner än judendomen och göra om de kristna ­kyrkorna till synagogor.

Det var följaktligen upplagt för judehat när skriften Sions vises protokoll 1903 publice­rades i en rysk tidning.

Det påstods vara protokoll från möten där judiska ledare gjorde upp planer på att ta över världen och underminera kristendomen, bland annat genom att främja socialism och liberalism.

Hör professors hypotes om upphovet till Sions vises protokoll:

Texten är dock full av självmotsägelser och flosk­ler, och redan 1921 kunde den brittiska dagstid­ningen Times visa att skriften var en sammanställning och omskrivning av äldre texter, av vilka vissa inte alls handlade om judar.

Textens författare är fortfarande okänd, men den publicerades först av den ryske ultranationalisten och antisemiten Pavel Krusjevan, som tidigare orkestrerat omfattande angrepp på judar.

Efter första världskriget spreds Sions vises protokoll till övriga Europa och fick judehat att blossa upp på många platser. Skriften användes bland annat av nazisterna i propagandan som banade väg för Förintelsen.

Se klipp från propagandafilmen Den evige juden (1940):