The Walters Art Museum

Vem hittade på de sju dödssynderna?

Lättja är en av de sju dödssynderna, eftersom lättja hindrar människan från att söka Gud.

Dödssynderna finns inte i Bibeln i dess nuvarande form. Men Galaterbrevet i Nya testamentet omnämner en lång rad farliga laster som de troende kristna bör undvika, bland andra själviskhet, vrede och avundsjuka.

Teologer rangordnade laster

Under århundradena efter Jesu död arbetade de första kristna teologerna ihärdigt med att beskriva och rangordna dessa laster. Syftet var att lära de kristna vilka de farliga synderna var och hur en synd kunde skilja den troende från Gud.

Arbetet ledde bland annat till att Evagrius Ponticus på 300-talet utformade en lista med åtta ”onda tankar”.

Påven redigerade de sju dödssynderna

Omkring 200 år senare blev påven Gregorius I inspirerad av munkens tankar och gjorde sin egen lista över synder som teologerna senare redigerade till de sju dödssynder vi känner idag.

På medeltiden blev dödssynderna ett populärt tema i bland annat målningar och skådespel. Med tiden fick de en fast plats i europeisk kultur.

De sju dödssynderna

De första kristna teologerna använde dödssynderna för att lära andra kristna om de laster som försvagade tron.