Varför visar en tupp vindens riktning?

Under flera århundraden har vindflöjlar på byggnader visat vindriktningen. Väderhanen som vi känner den i dag kommer dock från en religiös tradition.

Väderhanen är en vanlig syn i stora delar av i synnerhet den kristna världen.

© Shutterstock

Vindflöjlar har använts ända sedan antiken.

En av de tidigaste kända satt på Vindarnas torn i det gamla Aten och var formad som havs­guden Triton, som med sin stav visade vindriktningen.

Vindarnas torn på romerska agoran i Aten står fortfarande kvar, men havsguden Triton visar inte längre vindriktningen med sin stav.

© Joanbanjo/Wikipedia

Väderhanen kom till på påvens befallning

Att vindflöjlar på många håll pryds av en tupp – en väderhane – beror på ett påvligt edikt från medel­tiden.

På 800-talet befallde påve Nicolaus I att alla kyrktorn skulle ha en tuppfigur.

Tuppen symboliserade nämligen aposteln Petrus, som Kristus med orden ”Innan tuppen gal ska du ha förnekat mig tre gånger” förutsåg skulle förråda honom.Petrus blev enligt katolsk tradition kyrkans förste påve.

Till följd av påve Nicolaus edikt satte kyrkorna upp väderhanar, och sedan bredde traditionen ut sig.