Varför inrättade påven inkvisitionen?

Varför inrättade påven inkvisitionen inom den katolska kyrkan?

Naturvetenskapsmannen Galileo Galilei blev också inblandad i den katolska kyrkans inkvisition och ställdes här inför den påvliga domstolen.

Inkvisitionen ska straffa alternativa versioner av kristendomen

Kätteri hotade den katolska kyrkan från alla håll. Det menade påven Gregorius IX, och tillsatte munkar som inkvisitorer år 1231. Katarer och valdenser ledde troende på villovägar med alternativa versioner av kristendomen. Det tänkte kyrkofadern sätta stopp för.

Inkvisitionen skickar ut påvens medarbetare på mission

De påvliga detektiverna fick i uppdrag att resa runt i Europa för att spåra upp och utplåna hemliga sekter. Samtidigt var inkvisitorerna garanter för att endast lag­liga medel användes i jakten på kättare. Incidenter då uppjagade massor hade bränt misstänkta utan vare sig rättegång eller dom fick inte upprepas.

Den fruktade spanska inkvisitionen inleddes först år 1478, för att övervaka tvångsomvända judar.

Läs om hur den spanska inkvisitionenmed brutalitet och tortyr ville fördriva kättare, judar och nykristna.