Varför har munkar hårlös hjässa?

Varför har munkarna tonsur?

Ett rakat huvud skulle tyda på fromhet, men munkarna i boken och filmen "Rosens namn" var bara dygdiga till det yttre.

I kristna kyrkor och munk­ordnar var rakning av huvudet en invigningsritual. Den kala hjässan kallades tonsur. Ritua­len innebar att prästen eller munken lade det världsliga livet bakom sig för att träda in i det andliga. Han blev en Guds tjänare och av­­gav löften om fattigdom, kysk­het och lydnad. Frisyren föreställde Jesu törnekrona.

Seden med rakning blev vanlig bland kyrkans män på 600-talet, men fenomenet hade förekommit långt tillbaka i tiden och är känt från bland andra kelterna, som ­levde i stora delar av Väst­europa på romarnas tid. Några keltiska män rakade av sig håret och räknades troligen som trollkarlar. Den frisyren påminde dock snarare om en rand eller en trekant i stället för en krona.