Enligt judisk lag fick judar inte ta ränta av sina trosfränder, men däremot från kristna och muslimer.

© bridgeman

Varför har judar fått rykte om sig att vara giriga?

Har du också undrat varifrån judarnas rykte som giriga kommer?

19 april 2016

I medeltidens Europa förbjöd katolska kyrkan att man tog ut ränta, då det enligt kyrkan var förbjudet i Bibeln.

År 1311 bestämde ett kyrkligt råd att personer som tog emot ränta inte fick ta del av nattvarden eller begravas i vigd jord.

Kristna var alltså förhindrade att bedriva bankverksamhet i en tid då handeln blomstrade i Europa.

Judar blev framgångsrika bankmän

I stället tog judarna över verksamheten – de var bara förbjudna att ta ut ränta från andra judar.

Med tiden blev de judiska bankmännen så framgångsrika att de lånade ut pengar till kungar och finansierade stora delar av Europas ekonomi.

Ryktet om att judar skulle vara särskilt giriga uppstod av allt att döma hos de kunder som inte kunde betala tillbaka sina lån.

Kanske är du intresserad av...