Varför byter påven namn?

När en påve dör samlas kardi­nalerna i Sixtinska kapellet i Vatikanen för att välja en ny. Efter omröstningen tillfrågas den nye påven om två saker: om han accepterar valet och vad han kommer att kalla sig. I regel har kandidaterna redan tänkt ut ett lämpligt framtida namn som har en stor symbolisk bety­delse. Med sitt namnval kan den nye påven till exempel hedra en viss föregångare eller markera den övergripande linjen i sitt pontifikat (regeringstid).
Namnbytet är inget krav, det är en tradition som startades av Mercuris, vald till påve år 533. Hans dopnamn var namnet på en romersk – och därmed hednisk - gud och därför oacceptabelt för en påve. Därför tog han namnet Johannes II. Fram till i dag har 21 av de sammanlagt 265 påvarna kallat sig Johannes.Den nuvarande påven som är född 1927 och tidigare hette Joseph Ratzinger tog sitt namn Benedictus XVI för att ära Benedictus av Nursia (480-547) som grundade Benediktin­orden.