Vad hände med Jungfru Maria

Vad hände med Jesu moder efter korsfästelsen?

Jesus mor uppträder i Bibeln ända fram till Jesu död. Hon är när­varande vid korsfästelsen, och på påskdagen möter hon den återuppståndne Jesus vid hans tomma grav.

Enligt Apostlagärningarna ber hon tillsammans med lärjungarna, och det är sista gången som hon nämns vid namn. Marias vidare liv eller död omnämns inte.

Hennes fortsatta öden skildras dock i Apokryferna, antika kristna texter som har blivit allmänt erkända som legitima delar av Bibeln. Maria sägs ha flyttat med aposteln Johannes till Efesos i dagens Turkiet.

Katoliker och ortodoxa ser Maria som ett helgon och menar att hon hämtades till himlen i likhet med Jesus. Lutheraner och reformerta protestanter hävdar att hon inte var mer än en from människa.