Collective & Republic of Korea
Påve Franciskus

Vad döljer sig i Vatikanens hemliga arkiv?

Världens största samling av pornografi och bevis för rymdvarelser? I århundraden har det spridits rykten om vad Vatikanens hemliga arkiv innehåller. I dag vet vi att otaliga dokument av stort historiskt värde döljs där.

Nästan nio mil hyllor med historiska dokument – dolda för nyfikna blickar i en välbevakad del av Vatikanen.

Vatikanens hemliga arkiv omgärdas av mystik och ska enligt ryktena innehålla bland annat en stor samling pornografi och bevis för att rymdvarelser existerar.

Ryktena är svåra att lita på, men det är sant att katolska kyrkans centrala arkiv innehåller en enorm samling av historiska dokument, som sträcker sig ända från 700-talet – bland annat påvarnas korrespondens, kyrkans officiella dokument och traktat av olika slag.

Påve Franciskus

Vatikanens arkiv innehåller bland annat påvarnas officiella dokument sedan 700-talet.

© Collective & Republic of Korea

Missförstånd gjorde arkiven hemliga

Arkiven är inte öppna för allmänheten, men har sedan 1881 varit öppna för forskare med särskilt tillstånd. Tillgången till en del föremål är dock fortfarande begränsad.

Föreställningen om att arkiven skulle vara hemliga har troligen uppkommit för att arkivens latinska namn fram till 2019 innehöll ordet ”secretum”. Ordet har felaktigt översatts till ”hemlig”, men betyder i själva verket ”privat”.

VIDEO: Ta en titt i arkiven

Arkiven är en guldgruva

Att viktiga historiska dokument förvaras i arkiven råder det ingen tvekan om. Efter 700 år bakom lås och bom släpptes år 2007 samtliga dokument från rättsprocessen mot Tempelherreorden – som slutade med att orden upplöstes och dess ledare brändes på bål.

Dokumenten visade bland annat att påven till en början hade frikänt tempelriddarna, vilket ledde till att de fick en officiell ursäkt – 700 år senare.

I arkiven finns även den påvliga bulla som 1521 kastade ut munken Martin Luther ur den katolska kyrkan, kung Henrik VIII:s anhållan om att få sitt äktenskap annullerat och ett brev från Michelangelo, som klagar på att han inte fått betalt för sitt arbete i Sixtinska kapellet.