Shutterstock
Väggmålning av Kristi himmelsfärd

Därför firar vi Kristi himmelsfärdsdag

Jesu uppstigande till himlen och upphöjelse till Guds högra hand firas på Kristi himmelsfärdsdag. Här är hela bakgrunden till dagen i en snabb överblick

Vad är Kristi himmelsfärdsdag?

Kristi himmelsfärdsdag är en kristen helgdag, som markerar slutet på Jesu jordiska liv. Den dagen firas det att Guds son lämnar jorden igen efter uppståndelsen.

För att Guds son skulle kunna komma tillbaka i helige Andes skepnad under pingsten, var det nödvändigt att han lämnade jorden som människa.

Vid Kristi uppstigande i himlen upphöjdes han till Guds högra hand.

”Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.” Från den apostoliska trosbekännelsen

Kristi himmelsfärd är en kristen händelse som inte firas i lika stor omfattning i kyrkan som till exempel påsken och julen. Det finns inte heller några utbredda traditioner knutna till helgdagen.

I dag utnyttjar många kyrkor helgdagen för att fira konfirmationer.

När inträffar Kristi himmelsfärdsdag?

Kristi himmelsfärd målad av Gebhard Fugel

Christi Himmelfahrt är målad av den tyske konstnären Gebhard Fugel omkring 1893. Fugel är känd för sina målningar med kristna motiv.

© Wikimedia Commons

Kristi himmelsfärdsdag har sedan kristendomens tidigaste historia firats den 40:e dagen efter påsk. Alltså torsdagen i sjätte veckan efter påsk och tio dagar före pingst.

Så infaller Kristi himmelsfärdsdag kommande år

  • Den 9 maj 2024
  • Den 29 maj 2025
  • Den 14 maj 2026

Efter att Jesus uppstått från de döda på påskdagen, skulle han i 40 dagar berätta för alla om Guds rike och bevisa att han var levande.

Därför uppenbarade han sig för sina lärjungar på olika vis. Enligt Bibeln välsignade Jesus sina lärjungar på Olivberget, innan han steg upp i himlen.

När Kristus for till himlen blev även arbetsfördelningen mellan Gud och människa ny. Eftersom Jesus inte längre fanns på jorden, skulle det kristna budskapet förmedlas på annat vis. Kyrkorna och prästerna fick ansvar för att predika det kristna ordet.

Jesus gick därmed från jordisk varelse till en andlig verklighet, som är närvarande i alla delar av värden.

Hur steg Jesus upp i himlen?

I tolfte versen i första kapitlet i Apostlagärningarna, den femte skriften i Nya Testamentet, står det att Jesus for till himlen från Olivberget vid Jerusalem.

Redan på 300-talet byggdes det ett kapell på platsen. Inne i det lilla Himmelsfärdskapellet finns en sten med en fördjupning, som traditionellt har betraktats som Jesu sista fotavtryck. Det ska ha lämnats precis innan han steg upp i himlen.

Himmelsfärdskapellet byggdes ut med en kyrka. Under årens lopp har byggnaden förstörts och byggts upp igen vid flera tillfällen.

Olivberget i Jerusalem

Olivberget i Jerusalem. I förgrunden syns den judiska begravningsplatsen.

© Andrew Shiva/Wikimedia Commons

Den muslimske härföraren Saladin kunde år 1187 inta Jerusalem igen, efter att korsriddarna hade lidit nederlag i slaget vid Hattin.

Med erövringen av Jerusalem gjordes byggnaden om från kyrka till moské.