Fronteiras do Pensamento/Library of Congress
Fatwa mot Rushdie

Vad är en fatwa?

För vissa muslimer är en fatwa en viktig religiös vägledning till hur de ska leva ett gudfruktigt liv. Andra muslimer rycker bara på axlarna när en fatwa utfärdas.

När författaren Salman Rushdie stacks ner i New York den 12 augusti 2022 var det kulmen på 33 år av rädsla för den fatwa som Irans prästvälde utfärdade mot honom år 1989.

I fatwan uppmanades muslimer att ”snarast avrätta författaren” till boken Satansverserna, som ansågs utgöra ett hån mot ”islams heliga värden”.

Den iranska fatwan var en dödsdom, men en fatwa måste inte vara det. I grund och botten är en fatwa inte något annat än ett yttrande från en islamisk rättslärd, en mufti, i vilket han svarar på en konkret fråga eller ger sin bedömning av ett ämne.

Fatwor kan upphävas

Fatwor kan avhandla såväl politiska som religiösa ämnen, men de kan också vara praktiska anvisningar i vardagen, till exempel ett svar på om en muslim får lov att lyssna på rap.

Muftins bedömning är emellertid inte juridiskt bindande, så mottagaren kan själv bestämma om han eller hon vill rätta sig efter fatwan – vilket oftast beror på om mottagaren erkänner muftins auktoritet eller inte.

Muftier från olika islamiska skolor kan också komma fram till olika svar på samma fråga och till och med upphäva en annan fatwa.

Fatwa: Muslimer får äta fläskkött

När den första fatwan utfärdades är ovisst. I Koranen instrueras profeten Muhammed av Allah om hur han ska svara på olika religiösa frågor, och enligt vissa religionshistoriker finns det exempel på fatwor som är lika gamla som islam.

En av de mest kända fatworna utfärdades år 1504, efter att Spanien återerövrats av kristna, som tvångskonverterade de muslimska invånarna till kristendomen. Den fatwan slog fast att muslimer i Spanien fick lov att göra sådant som stred mot deras tro, till exempel dricka alkohol och äta fläskkött, om de gjorde det för att säkra sin överlevnad.