Biblioteca Apostolica Vaticana
Bibel

Uv-ljus avslöjar Bibelns dolda kapitel

I Vatikanen har en tidigare okänd version av Matteusevangeliet dykt upp i ett 1 300 år gammalt manuskript. Upptäckten kan leda till förändringar i evangeliet.

När medeltidsforskaren Grigory Kessel från Österrikes vetenskapliga institut nyligen fick tillåtelse att granska ett 1 300 år gammalt manuskript från Vatikanens bibliotek gjorde han en spektakulär upptäckt.

När dokumentet belystes med uv-ljus fann han nämligen spår av text skriven på fornsyriska. Texten visade sig vara en del av Matteusevangeliet, men den skiljer sig på flera punkter från den version vi känner i dag, som översatts från gamla grekiska versioner.

I Matteusevangeliet 12:1 kan man i dag läsa: ”Vid samma tid tog Jesus vägen genom sädesfälten på sabbaten. Hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta.” I den nyupptäckta versionen står det: ”…började plocka sädesax, gnugga dem i sina händer och äta dem”.

Skillnaden kan verka liten, men minsta nyans kan ha betydelse inom religionen, eftersom vartenda ord tolkas och omtolkas.

Änglar och demoner

Det har i åratal ryktats om hemliga texter och dokument i Vatikanens bibliotek, till exempel i boken ”Änglar och demoner” av Dan Brown.

© "Angels & Demons", Columbia Pictures

Gamla texter skrevs ofta över

Att hitta gamla texter under befintliga är inget nytt. Pergament och papper var dyrt att tillverka, så för att kunna skriva nya texter var dåtidens skribenter ofta tvungna att skrapa bort äldre texter från papper eller pergament som de behövde.

Kessels fynd är ändå anmärkningsvärt: ”Tidigare fanns det endast två kända manuskript som innehåller den gamla syriska översättningen av evangelierna”, säger forskaren.

Den syriska översättning som han hittat skrevs minst 100 år tidigare än de grekiska översättningar som vi känner.

Det är därför inte osannolikt att översättningen ligger närmare det som stod i det ursprungliga evangeliet.