Historikerna är eniga om att Jesus avrättades för cirka 2000 år sedan.

© Shutterstock

Skriftliga källor bekräftar Jesu korsfästelse

Historiska källor bekräftar att Jesus dog på korset, men det råder oenighet kring huruvida han utförde ”mirakulösa handlingar”.

10 april 2017 av Emrah Sütcü

Utanför Bibeln uppträder Jesus hos bland annat en rad romerska historiker. 

Till ­exempel berättar Tacitus (år 56–120) i verket Annales att kristna har fått namn efter ”Kristus, som prokuratorn Pontius Pilatus under härskaren Tiberius låtit avrätta”.

Omfattande beskrivningar

Josefus (cirka 37–100) refererar två gånger till Jesus i sitt stora 20-bandsverk Antiquitates Judaicae. 

I band 20 nämner han Jakob, som var ”bror till Jesus, som kallades Kristus”. Den mest omfattande beskrivningen finns dock i band 18, där Jesus kallas för ”en vis man”, som gjorde ”mirakulösa gärningar”. ­

Josefus ­skriver också om Jesu korsfästelse och återuppståndelse ”på tredje dagen, såsom de gudomliga profeterna hade förutsagt”.

Enighet om korsfästelse

Äktheten av band 18 är emellertid omdiskuterad, och en del historiker anser att passagen senare har skrivits om av kristna.

Utifrån de historiska källorna är så gott som alla historiker eniga om att Jesus levde för cirka 2000 år sedan i dagens Israel. 

Samt att han var en religiös ledare, som avrättades på korset.

Falska reliker genererade förmögenheter

Under medeltiden vimlade det av kristna reliker i Europa, och bedragare tjänade stort på ”heliga” föremål som påstods ha tillhört Jesus.

Klicka på teckningen och se vilka reliker bedragarna påstod sig äga

Så såg Jesus ut

Historiska källor och Bibeln beskriver inte Jesu utseende. 

Arkeolo­giska fynd visar dock att män på den tiden i regel var 160 cm långa och vägde cirka 50 kilo. 

Som andra män i det området hade Jesus ­troligen en gyllenmörk hudfärg, mörkt hår och kort, lockigt skägg.

Utifrån ett kranium från Jesu tid föreslog forskare år 2001 hur Jesus kan ha sett ut.

© Getty Images

Kanske är du intresserad av...