Shutterstock

Skriftliga källor bekräftar Jesu korsfästelse

Historiska källor bekräftar att Jesus dog på korset, men det råder oenighet kring huruvida han utförde ”mirakulösa handlingar”.

Utanför Bibeln uppträder Jesus hos bland annat en rad romerska historiker.

Till ­exempel berättar Tacitus (år 56–120) i verket Annales att kristna har fått namn efter ”Kristus, som prokuratorn Pontius Pilatus under härskaren Tiberius låtit avrätta”.

Omfattande beskrivningar

Josefus (cirka 37–100) refererar två gånger till Jesus i sitt stora 20-bandsverk Antiquitates Judaicae.

I band 20 nämner han Jakob, som var ”bror till Jesus, som kallades Kristus”. Den mest omfattande beskrivningen finns dock i band 18, där Jesus kallas för ”en vis man”, som gjorde ”mirakulösa gärningar”. ­

Josefus ­skriver också om Jesu korsfästelse och återuppståndelse ”på tredje dagen, såsom de gudomliga profeterna hade förutsagt”.

Enighet om korsfästelse

Äktheten av band 18 är emellertid omdiskuterad, och en del historiker anser att passagen senare har skrivits om av kristna.

Utifrån de historiska källorna är så gott som alla historiker eniga om att Jesus levde för cirka 2 000 år sedan i dagens Israel.

Samt att han var en religiös ledare, som avrättades på korset.## Falska reliker genererade förmögenheter

Falska reliker genererade förmögenheter

Under medeltiden svämmade Europa över av kristna reliker, och bedragare tjänade förmögenheter på ”heliga” föremål, som påstod ha tillhört Jesus.

Här är de typiska relikbluffarna:

(artikeln fortsätter efter bildboxen)

Historikerna är eniga om att Jesus avrättades för cirka 2 000 år sedan.

Shutterstock

Spjutet som Jesus stacks med fanns i minst fyra versioner på 1500-talet.

Shutterstock

Jesu törnekrona ägde franske Ludvig IX tre av på 1200-talet. Kungen medgav aldrig att han blivit lurad.

Shutterstock

Korset såldes i form av små bitar, som – enligt teologen Jean Calvin – hade kunnat fylla ett helt fartyg.

Shutterstock

De spikar som sägs härröra från Jesu korsfästelse befinner sig i minst 30 europeiska kyrkor.

Shutterstock

Jesu förhud befann sig i sex kyrkor på 1700-talet. I andra perioder har 16 förhudar varit i omlopp.

Shutterstock

Så såg Jesus ut

Historiska källor och Bibeln beskriver inte Jesu utseende.

Arkeolo­giska fynd visar dock att män på den tiden i regel var 160 cm långa och vägde cirka 50 kilo.

Som andra män i det området hade Jesus ­troligen en gyllenmörk hudfärg, mörkt hår och kort, lockigt skägg.

Utifrån ett kranium från Jesu tid föreslog forskare år 2001 hur Jesus kan ha sett ut.

© Getty Images