L. Ron Hubbard

Hubbard grundade Scientologikyrkan år 1953, efter att han misslyckats med sin karriär som civilingenjör och ubåtskapten.

© Polfoto/Corbis

Scientologer använde kriminella metoder

Under 1970-talet tog scientologerna till kriminella metoder för att tysta sina motståndare och för att slippa betala skatt. Mer än 5000 medlemmar infiltrerade statliga myndigheter och privata företag i ett av de mest omfattande spionfallen i USA:s historia.

5 februari 2018 av Kalika Bro-Jørgensen

Den 29 augusti 1978 står en späd, 47-årig kvinna med lockigt hår och blå ögon inför rätta i Washing­ton D.C. i USA.

Kvinnan ser inte ut som någon typisk brottsling, men listan med åtalspunkter är lång. Om hon bedöms skyldig till alla 28 brotten, bland annat en sammansvärjning mot staten, riskerar hon fängelsestraff på upp till 175 år.

Kvinnan heter Mary Sue Hubbard och är hustru till L Ron Hubbard i hans tredje äktenskap. Hubbard själv har inte hamnat på de åtalades bänk i det mest omfattande fallet av nationellt spionage i USA någonsin: Operation Snow White, under vilken scientologer har infiltrerat mer än 136 myndigheter och privata företag.

Samtliga elva som står åtalade i fallet tiger om Hubbards eventuella inblandning, trots att de begått brotten för att rädda honom från att avslöjas för skattesmitning – och för att skydda miljonföretaget Scientology.

Hubbard föll för kursdeltagare

Den historiska spionaffären började med en passionerad kärleksaffär ett kvarts ­sekel tidigare.

Den amerikanske science fiction-för­fattaren L Ron Hubbard rönte år 1950 stora framgångar med sin nya bok om dianetik, en form av samtalsterapi som han själv utvecklat. Terapin byggde på element ur den traditionella psykoanalysen blandade med egna påhitt. Bara under det första året såldes hans bok i 150000 exemplar, trots att både bok­recensenter och oroade psykiatriker fullständigt sågade den.

Entusiastiska anhängare vallfärdade till Hubbards kursgård i Wichita i Kansas för att lära sig mer om dianetik – och han förförde flera av de kvinnliga kursdeltagarna. När en särskilt vacker brunett gjorde entré på sommaren 1951, slog det gnistor på allvar. Den 19-åriga Mary Sue kom från den lilla staden Rockdale i Texas och hade bestämt sig för att satsa på en karriär inom oljebranschen. Mötet med den 20 år äldre Hubbard fick henne emellertid att tänka om. Bara några veckor efter att hon hade kommit till kursgården flyttade paret ihop. I februari 1952 blev Mary Sue gravid, och i mars gifte de sig.

Vänner beskriver dem som två diametralt olika personligheter. Han var översvallande, bullrig och populär bland sina anhängare. Hon var blyg och tillbaka­dragen och beskrevs av andra som kall och tråkig, men de elaka anklagelserna kan mycket väl ha berott på att andra var svartsjuka på den vackra flickan, som fick all den uppmärksamhet de andra hade konkurrerat om.

Och det blev snart uppenbart att man inte skulle underskatta den tystlåtna kvinnan. Mary Sue Hubbard gick snart segrande ur äktenskapliga konflikter, försvarade ihärdigt sin man gentemot omvärlden och gjorde blixtkarriär inom Hubbards rörelse. Samtidigt födde hon honom fyra barn under deras första sex år tillsammans.

Science fiction och skattebedrägeri

L Ron Hubbard skrev flera fantasifulla science fiction-böcker, innan han grundade sin scientologirörelse.

I kölvattnet efter sina framgångar med dianetiken grundade L Ron Hubbard år 1953 scientologirörelsen. Den nyreli­giösa organisationen baserades på en science fiction-inspirerad mytologi om rymdvarelser, intergalaktiska intriger och andliga parasiter. Den krävde att medlemmarna genomgick intensiva perioder med dianetisk samtalsterapi. För varje terapitillfälle kom medlemmarna närmare den totala insikten – samtidigt steg kurspriset, och miljonerna strömmade in på scientologikyrkans konto.

Snart kunde man läsa och höra anklagelser i media om att L Ron Hubbards drivkraft var ekonomisk snarare än religiös. Och det var inte bara media som framförde kritik. Skattemyndigheterna, som i början godkänt viss skattelättnad för scientologikyrkan, ändrade uppfattning, och år 1966 konstaterades att ­scientologirörelsens ekonomiska intressen tycktes väga tyngre än de religiösa. Dessutom misstänkte de att Hubbard fifflade med räkenskaperna.

Läkarna var upprörda över Hubbards ­senaste påfund inom den dianetiska terapin: E-mätaren, som har många likheter med en lögndetektor. Politiker i både USA och Europa rasade över skandaler i pressen om medlemmar som påstods bli hjärntvättade och lurade på pengar.

Snart blev alla anklagelser för mycket för Hubbard. År 1966 flyttade han och hans familj till Rhodesia. Året därpå gick de till sjöss på fartyget Apollo med en besättning som bestod av scientologimedlemmar. Ute på internationellt farvatten kände familjen sig säker och började genast leva efter sina egna lagar.

Snart hade det blivit en fast morgonritual att kasta besättningsmedlemmar överbord som straff för misstag de begått i det dagliga arbetet eller under den dianetiska samtalsterapin. Hubbard lät sig passas upp av en skara tonårsflickor och några enstaka pojkar, så kallade messengers, som skötte allt från hans påklädning till kommunikationen med omvärlden.

Rörelsens motståndare insåg snart att scientologikyrkan inte hade för avsikt att vända andra kinden till – i stället predikade Hubbard att scientologirörelsen skulle ”angripa angriparen”.

År 1966 utnämnde han Mary Sue till chef för organisationens egen underrättelsetjänst ”Guardian Office”, som med hjälp av lika delar propaganda, juridik och spionage skulle gå till motangrepp mot scientologikyrkans kritiker genom rättsprocesser och förtal.

Scientolog gjorde inbrott

På 1980-talet stämde en före detta scientolog, Lawrence Wollersheim, scientologikyrkan för bland annat olaga frihetsberövande. Domstolen dömde till hans fördel, medan scientologer demonstrerade utanför rättssalen.

© Polfoto/Corbis

I början av 1970-talet upptäckte Guardian Office att myndigheterna hade samlat på sig berg med uppgifter, som var besvärande för rörelsen. Hubbard startade därför Operation Snow White år 1973 – en aktion, som innebar att medlemmarna inom ­rörelsen uppmanades att söka arbete inom de myndigheter som de betraktade som rörelsens fiender.

Först var det meningen att man skulle­ nå resultat på laglig väg, men olagligheterna eskalerade. Under åren som följde infiltrerade mer än 5000 scientologer minst 130 myndigheter och privata företag över hela världen. Planen var att scientologikyrkans medlemmar skulle söka tjänst på institutioner som förfogade över uppgifter som kunde skada scientologikyrkan och därmed få möjligheter att förstöra eller kopiera materialet.

Femtusen scientologer skaffade sig anställning inom bland annat Interpol, det amerikanska skatteväsendet och justitiedepartementet, samt i det amerikanska läkarförbundet AMA. Där kopierade de sekretessbelagda handlingar och förvarnade högt rankade scientologer om eventuella aktioner mot rörelsen.

En medlem, Michael Meisner, gick ännu längre och gjorde inbrott på minst elva olika kontor, bland annat på justitiedepartementet och skatteverket, hos ­läkarförbundets advokater och på tidningen St. Petersburg Times i Florida. Meisner bedrev även en omfattande illegal avlyssningsverksamhet, till exempel vid skattemyndigheternas möten i samband med ett antal åtal mot rörelsen om miljon­överföringar från Hubbard till utländska bankkonton.

När rörelsens advokater nekades tillgång till vissa dokument stal medlemmarna dokumenten, knyckte officiella brevpapper och skrev falska brev som de bifogade så att det såg ut som om anställda på myndigheterna hade läckt uppgifter. På så vis blev det ­juridiskt möjligt att använda dokumenten i rätten. Samma taktik användes när de skickade tips till media, ofta med falska anklagelser mot rörelsens fiender.

FBI fick nys om Operation Snow White, när de grep Michael Meisner och en av hans kumpaner vid ett inbrottsförsök på statsadvokatens kontor i Washington D.C. den 11 juni 1976. Meisner lyckades fly – men blev i stället fånge hos scientologerna.

Rörelsen ville se till att Meisner inte skulle berätta för mycket för polisen och höll honom därför under uppsikt dygnet runt. Han försågs med ögonbindel och handfängsel, när man flyttade honom mellan olika platser.

Den 20 juni 1977 fick Meisner en chans att rymma, när nattvakten hade gått hem och hans ersättare ännu inte kommit. Efter att ha bytt buss ett par gånger gick han till en telefon­kiosk i en bowlinghall, ringde ett mottagaren betalar-samtal till vice statsadvoka­ten och förklarade sig villig att överlämna sig till polisen och vittna mot scientologikyrkan.

Tack vare det nya vittnet kunde FBI den 8 juli 1977 genomföra en omfattande razzia mot scientologernas kontor i Los Angeles och Washington D.C. FBI-agenterna konfiskerade 48149 dokument. Myndigheterna valde att väcka åtal mot elva högt uppsatta scientologer som var ytterst ansvariga för Operation Snow White. De var alla medlemmar av Guardian Office och lydde under Mary Sue Hubbard. Över henne i hierarkin fanns bara en person: L Ron Hubbard.

Hubbard tog sin hand från Mary Sue

Mary Sue Hubbard stod 1979 inför rätta i USA, anklagad för bl a konspiration mot staten. Efter rättegången bröt Ron L Hubbard med sin hustru, som ändå förblev lojal mot honom fram till sin död.

Den 8 oktober 1979 ingick Mary Sue Hubbard och flera andra åtalade ett avtal med åklargarmyndigheten. I utbyte mot att de erkände konspiration mot staten och undertecknade ett dokument där de erkände sig skyldiga, fick de ett lindrigare straff och slapp en pinsam rättegång.

Mary Sue Hubbard dömdes till det strängaste straffet: fem års fängelse. De övriga dömdes till fängelse i mellan 18 månader och fyra år och böter på upp till 10000 dollar.

Under utredningen dök det upp nya bevis för andra brott inom Guardian ­Office – främst ett antal personangrepp mot scientologikritiker i form av bland annat trakasserier, falska anklagelser och dokumentförfalskningar, som skulle smutskasta scientologernas fiender. Hubbard var rädd för att bli inblandad i de nya fallen och gick år 1980 under jorden tillsammans med några av sina messengers.

Efter FBI:s razzia blev Hubbard övertygad om att Guardian Office infiltrerats av så kallade ”supressiva” personer, ett begrepp han slarvigt använde om rörelsens fiender. Han ansåg att 2,5 procent av världens befolkning var sup­ressiva och försökte förstöra för andra, främst för scientologerna. Adolf Hitler var ett känt exempel på en supressiv personlighet, hävdade Hubbard.

Efter rättegången misstänkte Hubbard att alla hans närmaste, inklusive hustrun, var supressiva. Han bröt kontakten med alla dömda, även Mary Sue, och litade bara på sina messengers.

Efter 1980 hade Hubbard ingen kontakt alls med Mary Sue. År 1981 fråntogs hon sin post inom Guardian Office men förblev trogen sin man och scientologirörelsen fram till sin död 2002. L Ron Hubbard avled 1986 på sin farm i Kalifornien.

Kritiker trakasserades

Scientologerna ville undanröja journalisten Paulette Cooper genom att få henne fängslad eller bedömd som mentalssjuk.

© Lermanet

En författare som i sin bok kritiserade scientologin bemöttes med så omfattande trakasserier av scientologerna att hon var nära att dö.

År 1971 gav frilansjournalisten Paulette Cooper ut en bok med titeln "The Scandal of Scientology", i vilken hon kritiskt granskade rörelsen och dess metoder. Scientologernas hämnd blev trakasserier och förtal som var så grova att de nästan kostade Cooper livet.

Först utsattes hon för telefonterror och elaka brev till hennes grannar. I breven anklagades hon bland annat för pedofili. I trakasserierna ingick även ett antal stämningar och falska anklagelser.

År 1973 kontaktades Cooper av FBI på grund av två bombhot mot scientologikyrkan på hennes eget brevpapper och med hennes fingeravtryck på. Hon åtalades och tvingades lägga alla sina pengar på advokat­arvoden. Hon blev deprimerad. Fallet lades emellertid ned efter ett test med sanningsserum.

Inte förrän 1977 friades Paulette Cooper helt från misstankarna, när en åtalad scientolog från Operation Snow White berättade för polisen om de omfattande trakasserier som scientologerna utsatt Cooper för.

Deras mål var att oskadliggöra Cooper, antingen genom att få henne fängslad för något brott eller att hon förklarades vara mentalsjuk.

Fallet var bara ett av många avslöjanden om omfattande trakasserier mot scientologernas fiender. Enligt scientologikyrkan agerade de ansvariga på egen hand och har uteslutits ur rörelsen.

Läs mer

Jon Atack: A Piece of Blue Sky, Carol Publishing Group, New York 1990. Russell Miller: Bare-faced Messiah: The True Story of L. Ron Hubbard, Michael Joseph Books, UK 1987.

Kanske är du intresserad av...