Religionsförföljelser tvingade amish till USA

Ursprungligen var de bara några hundra till antalet, men i dag har amish växt till över trehundratusen och spritt sig över stora delar av Nordamerika. Hur kommer det sig att denna religiösa grupp hamnade i USA?

Häst och vagn är ett oumbärligt transportmedel för amish, som inte använder bilar. Vissa samfund har dock lösare regler för användning av modern teknik.

© Shutterstock

Det religiösa amishfolket i Nordamerika härrör ursprungligen från Schweiz, Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Medlemmarna är ättlingar till anabaptisterna – en radikal, kristen rörelse, som växte fram efter 1500-talets reformation.

Gruppen ville återgå till den tidiga kristendomen och förespråkade vuxendop och pacifism – vilket gjorde att den utsattes för förföljelse från både katolsk och ­protestantisk sida.

Vid 1600-talets slut uppstod amish efter en religiös splittring inom anabaptisterna. I jakten på religionsfrihet drog amish till Amerika och slog sig ner i Pennsylvania och angränsade delstater.

I dag har de från början endast några hundra amish vuxit till över 300000 och de är spridda över stora delar av Nordamerika. Gruppen tolkar Bibeln bokstavligt och hyser en stor motvilja mot de flesta former av modern teknik.

##

Flydde från Europa till USA

Amish levde i spridda, isolerade samhällen i Centraleuropa.

Religiös förföljelse drev dem på 1700- och 1800-talet över Atlanten, där de slog sig ner i nordöstra USA. I dag finns det inte längre några amishsamfund i Europa.

Invandring i två vågor:

  • 1525: Anabaptisterna – ”återdöparna” – växer fram som en radikal reformrörelse i Schweiz.

  • 1693: Amish bryter med anabaptisterna efter en religiös strid om bland annat exkommunikation.

  • 1730: Första vågen av amish anländer till USA.

  • 1810–60: Den andra stora vågen av amish anländer och slår sig ner i nordöstra USA.