Vad är skillnaden mellan protestanter och katoliker?

Trots att båda riktningarna hör till kristendomen skiljer sig protestantismen och katolicismen åt på en rad viktiga punkter.

Reformatorn Martin Luther vid predikstolen.

Martin Luther (1483–1546). Luther var motståndare till den katolska kyrkans makt över de troende. Hans kritik lade grunden till protestantismen och blev startskottet för reformationen.

© Scanpix/Bridgeman

Protestantismen uppstod när prästen Martin Luther år 1517 gjorde upp med den katolska kyrkan. Han ansåg att den hade fjärmat sig från grunden i den kristna tron, som den beskrivs i Bibeln.

Under de följande 50 åren frigjorde sig kyrkor och nationer i större delen av Nord­europa från påven och den katolska tron.

Alla ställde sig dock inte bakom Luthers definition av den sanna kristna tron.

Han var bara den förste av en lång rad reformatorer, som var och en hade sin egen tolkning av Bibelns ord.

Lutheranerna följdes av kalvinister, anabaptister och en växande skara andra protestantiska trosinriktningar.

I England blev kung Henrik VIII osams med påven och införde en alldeles egen variant av protestantism i form av den anglikanska kyrkan.

Europakarta som visar de protestantiska och katolska områdena år 1555.

Karta över Europa 1555: Det mörkgröna fältet är protestantiska områden, och det ljusgröna fältet visar var katolicismen dominerar.

© VÄRLDENS HISTORIA

Skillnader mellan protestantismen och katolicismen

Protestanter

  • Herrens vilja står nedskriven i Bibeln.
  • Endast tro kan frälsa människans själ.
  • Kyrkan är jordisk och lyder under staten.

Katoliker

  • Kyrkan är Guds röst på jorden.
  • Präster kan ge syndernas förlåtelse.
  • Påven är Herrens ställföreträdare och de kristnas högste ledare på jorden.

Trots stora skillnader i de olika versionerna av protestantism hade de sitt starka motstånd mot katolicismen gemensamt.

De förnekade att kyrkan representerar Gud och är en mellanhand mellan Herren och den en­skilde.

Protestanterna ansåg i stället att varje enskild människa stod i direkt förbindelse med Gud.