Sex orsaker till Luthers framgång

Protestantismen uppstod på 1500-talet, när Martin Luther protesterade sig till en ny tro. Hans revolution lyckades tack vare inflytelserika vänner och en genial uppfinning.

Martin Luther (1483–1546) kritiserade katolska kyrkan och var den förste att översätta Bibeln från latin till tyska.

© Shutterstock

Idag är Västeuropas kristna uppdelade; de flesta är antingen katoliker eller protestanter. Men så har det inte alltid varit.

Protestantismen kom till så sent som på 1500-talet när den tyske prästen Martin Luther bokstavligt talat protesterade sig till en ny tro. Hans revolution lyckades tack vare mäktiga vänner och en genial uppfinning.

Alexander VI arrangerade orgier i påvepalatset.

© National museum warzaw

Omoraliska ledare förargade de troende

Påven Alexander VI satte i slutet av 1400-talet nya rekord gällande korruption och omoral. Trots att kyrkans folk skulle leva i celibat fick han barn med sina älskarinnor och gav sönerna topposter i kyrkan. Luther föraktade hans utsvävningar och hade tusentals andra kristna med sig.

Luther fick mäktiga vänner

När Martin Luther började uttrycka sin kritik mot påven fick han snart fiender inom katolska kyrkan.

Där­emot hade han många världsliga vänner. Fram­för­allt den saxiske kurfursten Johan Fredrik I blev en stark bundsförvant som stöttade Luther både ekonomiskt och mentalt.

Kurfursten låg i fejd med den tysk­-romerske kejsaren som var katolik. Genom att stötta Luther hoppades han kunna försvaga kejsaren.

Avrättningen av Jan Hus ledde till 15 års inbördeskrig i Tjeckien.

© Bürgerbibliotek Bern

Katolikerna var splittrade

Den katolska kyrkan hade sedan medeltiden varit en mäktig institution, men hade gradvis försvagats av interna maktkamper.

Exempelvis brändes den tjeckiske prästen Jan Hus på bål för kätteri år 1415 efter att han kritiserat den katolska kyrkan.

Även om han och andras uppror misslyckades spreds tankarna om att kyrkan behövde förnyas.

Avlatsbrev gav Luther medvind

© Stralsund Museum

Avlatsbrev gav Luther medvind

De flesta européer var fattiga, men kyrkan lade enorma summor på att bygga Peterskyrkan i Rom. År 1515 godkände påven försäljning av avlatsbrev för att samla in pengar till bygget.

Oavsett vilken synd man gjort sig skyldig till kunde man få kyrkans förlåtelse mot betalning. Luther avskydde syndaförlåtelse mot betalning och gick hårt åt påven i sina böcker.

Fattiga sökte ny gemenskap

Befolkningen i Luthers hemland Tyskland växte explosionsartat under 1500-talet då många jordlösa bönder sökte sig in till städerna för att hitta arbete.

Dessa fattiga, rotlösa folkmassor såg med egna ögon hur bra överklassen och kyrkans folk levde och blev arga.

Luther talade till folket om en ny gemenskap och att predikan skulle ske på tyska istället för latin, så att hela församlingen kunde förstå vad som sades.

Gutenbergs press kunde producera 240 trycksidor i timmen.

© shutterstock

Nya idéer spreds med tryckpressarna

Martin Luther hade Gutenbergs tryckpress att tacka för att så många européer fick höra om hans revolutionerande tankar.

Innan maskinen uppfanns år 1439 tog det månader att kopiera en bok och det kostade en förmögenhet.

Med Gutenbergs tryckpress blev bokproduktionen enormt mycket billigare och Luthers bok blev det första påvekritiska verket som lästes utanför kyrkliga kretsar.

Luther såg snabbt möjligheterna i tryckta böcker.

År 1520 gav han ut inte mindre än tre kritiska verk om den katolska kyrkan, på både tyska och latin.