Historisk snabbkurs: Vem var tänkaren Jean Calvin?

Den franske teologen Jean Calvin ansåg bland annat att alla människor är syndare och att Gud på förhand har bestämt om man ska till himlen eller till helvetet. Fast vem var Jean Calvin egentligen? På fem minuter ger vi dig allt som är värt att veta om honom.

Den platta hatten var högsta mode för män på 1500-talet.

© Bridgeman Art Library

Jean Calvin (1509-1564): Snabbfakta

Född i: Noyon i Frankrike.

Studier: Humanistiska studier i Paris, juridik i Orléans och Bourges samt forngrekiska.

Jobb: Teolog, kyrklig ledare, politisk och religiös tänkare.

Mest kända verk: Boken ­Undervisning om den kristna religionen beskriver Calvins tankar.

Civilstånd: Gift och far till tre barn, som alla dog i späd ålder. Styvfar till två barn.

3 höjdpunkter i Calvins liv

• Uppmuntrad av sin far började Calvin läsa juridik. På universitetet sög den unge ­studenten ivrigt till sig av tidens många nya tankar om politik, religion och filosofi.

• I en tid då många bekymrade sig för livet efter döden upplevde Calvin som 23-åring en glimt av ”den sanna gudomligheten”. ­Därefter ägnade han sitt liv åt teologin.

• Som kyrkoledare i Genève i Schweiz gjorde Calvin staden till en religiös mönsterstad. Som andligt överhuvud styrde Calvin staden enligt stränga protestantiska principer.

...Och en motgång

• Calvins motstånd mot katolska kyrkan gjorde att han misstänktes för kätteri. År 1536 lämnade han landet av rädsla för att brännas på bål som straff.

Calvin grundlade år 1559 det gymnasium som senare skulle komma att bära hans namn: Collège Calvin. På Collège Calvin undervisade några av tidens bästa teologer.

© Shutterstock

Calvins viktigaste tankar

Människan är skyldig!

Människan är skapad till Guds avbild, men miste oskulden, när Adam trotsade Gud och åt ett äpple i Edens lustgård.

Alla människor har ärvt synden från Adam och är därför skyldiga i Guds ögon. Endast gudomlig nåd kan rädda den enskilde från evig fördömelse. Gud avgör vem som ska frälsas.

Allt är förutbestämt

Människan kan inte göra något för att frälsa sig själv. Vare sig böner eller goda gärningar hjälper. Guds plan är inte heller begriplig för människor.

Gud kan vålla smärta och Satan uträtta mirakel, säger Calvin. Allt som sker i världen bestäms av Gud. Ingen vet om han eller hon är frälst, men de som är det känns ofta igen på att de lyckas väl.

Gud ska styra staten

Jean Calvin var en stor anhängare av den tyske munken Martin Luther, som på 1500-talet gjorde uppror mot den mäktiga katolska kyrkan. Liksom Luther ansåg Calvin att stat och kyrka skulle hållas isär.

Även om staten är skild från kyrkan ska samhället styras enligt kristna principer, och folket bör avsätta härskare som sätter sig upp mot Guds bud, hävdade Calvin.

Härskaren utses av Gud genom förutbestämmelse. Makten bör därför inte gå i arv. I stället bör härskare väljas av folket, som är bäst på att ge uttryck för Guds vilja.

Calvin förespråkar att alla fritt ska kunna utöva sin kristna tro. I praktiken var hans inställning dock dubbeltydig. Medan Calvin ivrigt kämpade för sina anhängares rätt till religiös frihet förföljde han själv oliktänkare.

Som kyrkoledare i Genève styrde han staden med ­järnhand, och allt från könsumgänge till klädsel reglerades av Calvins ­särskilda tolkning av kristendomen.

Calvin fick inflytande på...

USA: När en grupp förföljda engelska kalvinister år 1620 nådde den amerikanska östkusten.

Pilgrimerna grundade den koloni som senare blev till USA. Krav på religionsfrihet utmynnade sedermera i den amerikanska författningens åtskillnad mellan kyrka och stat.

Inte alla vet att...

Calvin led av svåra migränanfall, som i perioder hindrade honom från att arbeta. Tankar kring hälsan upptog mycket av tänkarens tid, och han beskrev­ ­ingående skavankerna i sina skrifter.

Åkommorna omfattade förutom ­huvudvärken bland annat svåra ­förkylningar, gikt, njursten, feberanfall och hemorrojder.