Quiz: Medeltidens munkar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Vem var den förste kejsare som stoppade förföljelserna av kristna genom att år 313 tillåta kristendomen överallt i romarriket?

Var uppstod klosterrörelserna, som på 300-talet spred sig till romarriket och blev en del av den romersk-katolska kyrkan?

Vilket yrke hade Franciskus av Assisi, som år 1209 grundade Franciskanerorden?

Vad hette den regeltext som åren 800 till 1200 – tillsammans med Bibeln – var grunden för det västeuropeiska klosterlivet?

Vilka förmåner tvingades munkarna i karmeliterorden leva utan enligt deras egen klosterregel från 1209?

Vad hette den munkorden som från 1100-talet agerade legosoldater och sjukvårdare för de kristna pilgrimerna i Jerusalem?

Vilken viktig funktion hade medeltidens kloster bland andra utöver att vara ett hem för munkarna?

Vilket är namnet på den enda kloster­ordern som har bildats i Norden?

Vad skrev den inflytelserika benedik­tinska abbedissan Hildegard av Bingen utöver teologiska skrifter?

Vad var det speciella med den bostadsform som kartusianerorden införde efter dess grundande år 1084?

Bön var en fast del av livet i ett kloster. Hur många gånger om dagen skulle munkar i ett cistercienserkloster be?

Vad kallades de barn som av föräldrarna överlämnades till ett kloster, så att barnen kunde bli munkar eller nunnor?

Var någonstans var den reformistiske föregångs­mannen för cistercienserorden, Bernard, abbot under perioden 1115–28?

Vilken resurs var cistercienserna särskilt skickliga på att utnyttja under uppbyggnaden av sina kloster?

Ordet munk kommer från det grekiska ordet "monacho's". Vilken är den ursprungliga betydelsen?

Kanske är du intresserad av...