El Araj Excavation Project

Petrus födelsestad hittad

Arkeologer har grävt ut en mosaik som hyllar ”överbefälhavaren för de himmelska apostlarna". Enligt forskarna avgör mosaiken en 1 500 år gammal strid om varifrån Petrus kom.

Var föddes Petrus? I över 700 år hävdade två städer envist att de var födelseort för den kristna kyrkans grundare och Roms första påve. Byn Kafarnaum vid Genesaretsjön lät uppföra inte mindre än två kyrkor ovanpå apostelns förmodade barndomshem.

Rivalen Betsaida sju kilometer längre österut uppförde bara en kyrka, men skröt om att vara platsen där Jesus utspisade 5 000 följare med hjälp av fem bröd och två fiskar. Bibeln nämner båda orterna som möjliga födelseorter för Petrus (ca 1–68 e.Kr.).

Både Kafarnaum och Betsaida övergavs under medeltiden och försvann från kartan, men nu kan arkeologerna avgöra vilken stad som hade rätt.

Både Kafarnaum (t.v.) och Betsaida (t.h.) låg vid Genesaretsjön i norra Israel.

© Shutterstock

Betsaida tar hem segern

I sakristian på en kyrka i staden el-Araj i norra Israel har arkeologer funnit en mosaikinskription, som avslöjar att den bibliska staden Betsaida troligen låg där. Kyrkan härrör från det första århundradet efter Kristus, och mosaiken innehåller en inskription på forngrekiska, som hyllar: ”överbefälhavaren för de himmelska apostlarna”.

Enligt arkeologerna från Kinneret College i Israel kan det bara tolkas som en syftning på aposteln Petrus.

”Eftersom den bysantinska traditionen ofta nämner Betsaida som Petrus hem – i stället för Kafarnaum, som många lutar åt i dag – har kyrkan sannolikt uppförts ovanpå hans hem”, förklarar utgrävningsledaren Steven Notley.