Jean-Paul Laurens, Nantes Museum of Arts

Påvens lik inför rätta

Efter 800-talets maktkamper dödades flera påvar efter varandra, tills påve Stefan VI fick en ljus idé, som involverade en tidigare påves ruttnande lik och en rättegång.

I slutet av 800-talet ledde maktkamper inom kyrkan till att påvar dödades på löpande band.

År 897 gick påve Stefan VI dock längre än någon tidigare gjort, när han lät gräva upp sin företrädare ­Formosus ruttna lik och ställde det inför rätta.

Under rättegången rasade Stefan VI mot liket och anklagade Formosus för att ha varit biskop på två ställen samtidigt, vilket var emot kanonisk lag. Åtalet var sannolikt ett försök att dölja att Stefan VI kunde beskyllas för precis samma sak.

Rättegången drabbades av jordskalv

Eftersom det var Formosus som hade utnämnt Stefan VI till biskop försökte den nye påven skydda sig mot anklagelser genom att få den gamle dömd och därmed göra alla hans beslut ogiltiga.

Liket hade begränsade möjligheter att försvara sig, och inte ens när rättegången drabbades av ett jordskalv sågs det som ett omen. Formosus dömdes och liket kastades i Tibern.

Roms invånare såg dock inte med blida ögon på Stefan VI:s agerande. Den nye påven kastades i fängelse, där han ströps i sin cell.