Shutterstock
Påskägg

Påsk: När infaller påsken?

Påsken infaller vid olika tidpunkter varje år. Så räknar du ut när det är.

Därför firar vi påsk

År 30 efter Kristus kokade Palestina av frustration över den romerska ockupationen. Otaliga predikanter kämpade för att samla befolkningen under Gud och göra uppror, men en skilde sig från mängden: Jesus från Nasaret fick massorna att flockas runt honom – och romarna att frukta honom.

Under påsken ingrep romarna och dömde Jesus till döden. Enligt evangelierna dog Jesus efter några timmar på korset, medan han ropade: “Min gud, min gud, varför har du övergivit mig?”

Sedan dess har påsken varit de kristnas viktigaste högtid, som inleds med en fasta på 40 dagar. Själva påskveckan sträcker sig från palmsöndagen till påskdagen. Helgdagarna – långfredagen, påskdagen och annandag påsk – firas till minne av Jesu död, uppståndelse och första mötena med den uppståndne.

När infaller påsken?

I år infaller påskdagen den 9 april.

Påsken infaller vid olika tidpunkter varje år. För att veta när påsken skall firas måste man därför känna till både månens faser och söndagarnas placering under året. Eftersom ett år varar 52 veckor och en dag – skottår två dagar – ändrar sig söndagarnas datum från år till år, men upprepas med en period på 28 år.

Den bakomliggande uträkningen är lite komplicerad, men en minnesregel är: påskdagen är första söndagen efter första fullmåne efter vårdagjämningen.

Vårdagjämningen, dagen då natt och dag är lika långa, fastställdes år 325 till den 21 mars. Påsken kan därför infalla endast under perioden från den 22 mars till den 25 april.

Så infaller påsken under de kommande åren

  • 2023: 9 april 2023
  • 2024: 31 mars 2024
  • 2025: 20 april 2025
  • 2026: 5 april 2026
  • 2027: 28 mars 2027

Gammalt räknefel skjuter på påsken

Med bättre utrustning och uträkningsmetoder har astronomerna dock med tiden blivit medvetna om att vårdagjämningen flyttar sig med tiden, eftersom vår tideräkning inte är helt exakt. År 2019 inföll vårdagjämningen till exempel den 20 mars. Om hundra år kommer den att infalla den 19 mars.

Det ställer dock till det för när påsken ska infalla enligt den gamla tumregeln.

Den första fullmånen efter vårdagjämningen 2019 inträffade nämligen natten till den 21 mars, alltså före den tidigare definierade vårdagjämningen. Därför beräknas påsken utifrån den första fullmånen efter den 21 mars och inte efter den egentliga vårdagjämningen.

Vad hände på påskdagens morgon?

Påskdagen och Jesu uppståndelse

Tre dagar efter Jesu korsfästelse på långfredagen återuppstår Jesus från de döda. Uppståndelsen sker på påskdagen.

Inget av de fyra evangelierna i Nya Testamentet berättar hur Jesus väcks till liv. Man kan emellertid läsa hur Maria från Magdala och några andra kvinnor upptäcker att stenen rullats bort från klippgraven, och att Jesus inte längre är där.

Kristi uppståndelse av den danske målaren Carl Bloch.

”Kristi uppståndelse” av den danske målaren Carl Bloch.

© Carl Bloch. Kristi Opstandelse, 1881. Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

I Matteusevangeliet beskrivs förloppet på följande sätt.

När kvinnorna kommer till graven vid Golgata tidigt på påskdagens morgon får de en chock, när de ser att graven öppnats. Först antar de att någon har avlägsnat Jesu kropp från graven. Men en ängel visar sig för Maria från Magdala och ger dem budskapet om Jesu uppståndelse:

”Han är inte här. Han har uppstått, så som han sa.”

Kvinnorna är fortfarande förbryllade. De får instruktioner av ängeln, som talar om för dem hur de ska agera:

“Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen.”

Galileen var det område där Jesus enligt evangelierna började predika och bota sjuka.