Påsk: När infaller påsken?

Påsken infaller vid olika tidpunkter varje år. Så räknar du ut när det är.

Påsken infaller vid olika tidpunkter varje år. Så räknar du ut när det är.

När infaller påsken?

Påsken infaller vid olika tidpunkter varje år. För att veta när påsken skall firas måste man därför känna till både månens faser och söndagarnas placering under året. Eftersom ett år varar 52 veckor och en dag – skottår två dagar – ändrar sig söndagarnas datum från år till år, men upprepas med en period på 28 år.

Den bakomliggande uträkningen är lite komplicerad, men en minnesregel är: påskdagen är första söndagen efter första fullmåne efter vårdagjämningen.

Vårdagjämningen, dagen då natt och dag är lika långa, fastställdes år 325 till den 21 mars. Påsken kan därför infalla endast under perioden från den 22 mars till den 25 april.

Gammalt räknefel skjuter på påsken

Med bättre utrustning och uträkningsmetoder har astronomerna dock med tiden blivit medvetna om att vårdagjämningen flyttar sig med tiden, eftersom vår tideräkning inte är helt exakt. År 2019 inföll vårdagjämningen till exempel den 20 mars. Om hundra år kommer den att infalla den 19 mars.

Det ställer dock till det för när påsken ska infalla enligt den gamla tumregeln.

Den första fullmånen efter vårdagjämningen 2019 inträffade nämligen natten till den 21 mars, alltså före den tidigare definierade vårdagjämningen. Därför beräknas påsken utifrån den första fullmånen efter den 21 mars och inte efter den egentliga vårdagjämningen.

Då infaller påskdagen de närmaste åren

2023

Den 9 april

2024

Den 31. mars

Därför firar vi påsk

År 30 efter Kristus kokade Palestina av frustration över den romerska ockupationen. Otaliga predikanter kämpade för att samla befolkningen under Gud och göra uppror, men en skilde sig från mängden: Jesus från Nasaret fick massorna att flockas runt honom – och romarna att frukta honom.

Under påsken ingrep romarna och dömde Jesus till döden. Enligt evangelierna dog Jesus efter några timmar på korset, medan han ropade: “Min gud, min gud, varför har du övergivit mig?”

Sedan dess har påsken varit de kristnas viktigaste högtid, som inleds med en fasta på 40 dagar. Själva påskveckan sträcker sig från palmsöndagen till påskdagen. Helgdagarna – långfredagen, påskdagen och annandag påsk – firas till minne av Jesu död, uppståndelse och första mötena med den uppståndne.