Ny studie: Talar 800 år gammal helgonmyt sanning?

En 800 år gammal legend berättar att en ängel räddade munkar på ett italienskt kloster från svältdöden. Nu visar en undersökning att delar av berättelsen stämmer.

Franciskus av Assisi grundade Franciskanorden.

© Shutterstock

En vinternatt år 1224 lade en ängel en säck med bröd på tröskeln till ett munkkloster utanför staden Montella i södra Italien.

Brödet var välkommet, för den bergiga trakten var vid den tidpunkten begravd i snö, och klostrets munkar svalt.

För munkarna rådde det ingen tvekan om vem som hade skickat ängeln:

Det kunde bara vara munkordens grundare: Franciskus av Assisi.

Han befann sig då i Frankrike, men i tankarna var han hos sina bröder i klostret.

Klostret sparade tyget

Så lyder myten om den mystiska natten 1224.

Under de 800 år som gått sedan dess har klostret bevarat resterna av brödsäcken, som har erkänts som en helig relik av den katolska kyrkan.

Nu har en forskargrupp från Danmark, Italien och Nederländerna undersökt resterna av det gamla tyget.

Deras slutsats är klar:

Delar av legenden stämmer överens med verkligheten. Säcken härrör nämligen från perioden mellan år 1220 och 1295 och har med säkerhet innehållit bröd.

”Vi har undersökt en liten bit av säcken med hjälp av bland annat kol 14-metoden”, berättar kemisten Kaare Lund Rasmussen från Syddansk Universitet för Världens Historia.

Han har lett undersökningen, och han berättar att det var munkarna själva som överlämnade det lilla tygstycket för analys.

Tygresten har visat sig vara cirka 800 år gammal.

© Fader Agnello Stoia

Forskarna fann spår av bröd

”Vi kunde riskera att motbevisa myten, men det gjorde vi inte”, berättar forskaren och förklarar att undersökningen även visar att säcken har innehållit bröd.

Forskarna har hittat spår av ergosterol – en organisk molekyl som förekommer bland annat i en rad svampar, och som kan vara resultatet av brödbakning.

Rasmussen understryker dock att det inte kan fastslås med säkerhet att brödresterna härrör från den kalla vinternatten år 1224.

Under de första 300 åren användes tygstycket nämligen som altarduk, innan det år 1732 lades i ett skrin och murades in.

På frågan huruvida han själv tror på den religiösa helgonlegenden svarar Rasmussen:

”Jag är ju kemist – och vi tror inte på något. Vi mäter saker”.